NRK Meny
Normal

Mer olje tilgjengelig i dag enn i 2005

Oljeproduksjonen skulle økes med fem millioner fat i løpet av ti år. Det gikk ikke. Men Oljedirektoratet mener det i dag er mer olje igjen både å produsere og å finne enn det var i 2005.

Goliat

I løpet av året starter produksjonen på Goliat-feltet i Barentshavet. Her riggen mens den ble klargjort ved Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det er Oljedirektoratets gjennomgang av oljefelt og funn på norsk sokkel som viser hvordan situasjonen er.

I tillegg til produserende felt, har Oljedirektoratet sett på 62 funn som ikke var besluttet utbygd i 2005.

I tidsrommet 2005–2015 er 28 av disse bygd ut, og oljeressursene her er nesten doblet. Det skyldes ny informasjon, bedre kunnskap om reservoarer og optimalisering av utbyggingsløsninger.

Bedre kunnskap

Kirsti Veggeland er underdirektør for sokkelanalyser i Oljedirektoratet. Hun forteller at de viktigste årsakene til at det i dag er mer olje å hente ut er flere brønner, forlenget levetid på feltene og forbedret kunnskap.

– Dessuten er nye forekomster i feltene besluttet utbygd i løpet av denne tiårsperioden, sier hun.

Nådde nesten målet

Men målet om å øke oljeproduksjonen med fem millioner fat på ti år ville ha blitt nådd dersom utbyggingsplanen for Johan Sverdrup-feltet hadde vært klar før utgangen av 2014.

Det gigantiske Johan-Sverdrup-feltet et av feltene som er forventa å sikre oljeinntekter i 50 år og har produksjonsstart i 2019. Og allerede dette året vil Barentshavets første oljefelt, Goliat, være i produksjon.

– Oljedirektoratet hadde håpet på større vekst i oljereservene på feltene i form av tiltak for økt utvinning. Men mange nye muligheter for å øke reservene er blitt kartlagt, og potensialet er større i 2015 enn det var for ti år siden, sier Veggeland.