NRK Meny
Normal

Mens tyskerne besatte Norge fryktet myndighetene fortsatt sovjet i nord

Ingen tyske styrker gikk i land i Finnmark 9. april 1940. Til det var fylket for lite viktig og for langt unna, mener historiker Kristian Husvik Skancke. Og fra norske myndigheter levde fortsatt frykten for en invasjon fra øst lenge etter den tyske invasjonen.

Tyske styrker i Porsanger

Tyske styrker ved flyplassen på Banak.

Foto: Bilde fra Roger Albrigtsens arkiv

– Norske myndigheter så jo på Sovjetunionen som en mulig trussel og det ble opprettholdt beredskap i østfylket helt til felttoget var over, forteller Kristian Husvik Skancke. Han er historiker ved Norges arktiske universitet i Tromsø og har studert 2. verdenskrig og dens hendelser og konsekvenser i nord.

Skancke mener norske myndigheter var redd for at Norge skulle lide samme skjebne som Polen, som ble utsatt for angrep fra to fronter og at det var årsaken til at man beholdt en beredskap i nordøst.

Ikke viktig nok

Mens store deler av landet opplevde at tyske styrker gikk i land i grålysninga 9. april for 75 år siden, så skjedde ikke det lenger nord enn Narvik.

– Narvik ble jo viktig på grunn av jernmalmen fra Sverige. Og fordi det var en rekke strategisk viktige steder som var avgjørende å få kontroll på tidlig i krigen, valgte nok tyskerne å vente med Finnmark, mener historikeren.

Helt fritt for krigshandlinger ble det dog ikke.

Lite kjente bombetokter

– Flere steder ble likevel bombet av langtrekkende bombefly på enkelttokt. Dette gjaldt for eksempel både Kirkenes og Vardø samt Ingøy radio i Måsøy, sier Husvik Skancke.

Kristian Husvik Skancke

Historiker Kristian Husvik Skancke ved Norges arktiske universitet i Tromsø

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Disse bombetoktene er i følge historikeren ikke så veldig godt kjent.

Han forteller at det også var norske sjøfly som opererte ut fra området ved Hammerfest og som støttet bakkestyrkene i kampene mot okkupasjonsmakten ved Narvik.

Så det var ikke slik at finnmarkingene tenkte at krigen ikke kom til å ramme dem siden ingen steder ble invadert?

– Nei, absolutt ikke. For det første fortalte jo både avisene og radio om krigshandlingene, og en rekke steder ble dessuten påvirket av at folk ble mobilisert og måtte møte ved fronten lenger sør. Og et par måneder senere kom også den tyske krigsmaskinen for fullt til Finnmark, blant annet for å forberede angrepet på Sovjetunionen, forteller Skancke.

Det ble en kamp som varte helt til høsten 1944, da tyskerne ble presset tilbake, og den Røde arme befridde Øst-Finnmark.

Og selv om krigen startet forsiktig og senere i Finnmark ble fylket utsatt for massiv bombing og brenning før innbyggerne ble tvangsevakuert høsten 1944.