NRK Meny
Normal

Mener vegvesenet skaper problemer for nytt industriområde

Ordfører Cecilie Hansen mener det er Statens vegvesen og ikke reindrifta som er problemet for det nye industriområdet i Kirkenes.

Cecilie Hansen

Ordfører Cecilie Hansen i Sør-Varanger.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

De neste årene er det planlagt industrietableringer for opp mot seks milliarder kroner i et nytt havneområde utenfor Kirkenes i Øst-Finnmark.

Det kan dermed bli den største investeringen i Nord-Norge siden utbyggingen av Melkøya utenfor Hammerfest.

Tidligere har et reinbeitedistrikt krevd at Sør-Varanger kommune skrinlegger planer om det nye industriområdet, der det blant annet planlegges ny oljeterminal.

Det er Statens vegvesen og ikke reindrifta som er problemet for det nye industriområdet i Kirkenes. Det mener ordfører Cecilie Hansen i Sør-Varanger.

Kirkenes

Kirkenes.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Vil forsinke prosessene

Hun tror kommunen kan bli enig med reindrifta. Hansen er derimot mer bekymret for innsigelsene til Statens vegvesen i industriprosjektet.

– Statens Vegvesen har ikke forhåndsinnmeldt innsigelsene. De har vært med og støttet oss i planarbeidet vårt. Men nå når de jobber med sin statlige KVU, kommer de i syvende time og slenger en innsigelse på bordet for hele området. Det vil forsinke prosessene minimum i et til to år. Jeg er mere bekymret for Statens vegvesen sin opptreden enn jeg er i forhold til reindriften. De følger spillereglene og kjører den gode dialogen med oss, sier Cecilie Hansen

– Ønsker samarbeid med kommunen

En KVU- er en overordnet Statlig plan der man ser på flere alternativer. I dette tilfellet hvor havna og industrianlegget på Tømmerneset utenfor Kirkenes skal ligge.

Til en sånn industri-havn skal det være en riksveiforbindelse, en statlig vei, det betyr at Staten skal inn med økonomiske midler. Og den behandlingen pågår nå forklarer Bjørg Anita Joki, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, avdeling Finnmark.

– Vi har vært i god dialog med Sør-Varanger kommune. Vi ønsker selvfølgelig samarbeid med dem om å finne gode løsninger. Men i denne saken har staten valgt å utrede Tømmerneset for å finne ut hvilke alternativer man eventuelt vil gå inn med statlige midler, sier Joki.