NRK Meny
Normal

Mener tilreisende jegere blir forskjellsbehandlet i Finnmark

Får ikke jakte elg, kan bli utestengt fra rypefelt, og må betale mer for å jakte.

Rypejakt

Folk i hele landet pleier å dra til Finnmark for å jakte på blant annet rype. Men flere tilreisende er lei av å bli forskjellsbehandlet.

Foto: Arvid Bredesen

Fylkessekretær for Troms jeger- og fiskerforening, Karl-Petter Johansen, er en av dem som er kritiske.

– Vi er opptatt av allmennhetens tilgang til jakt og fiske i alle fylker. Vi er opptatt av at det skal være like muligheter for jegere i hele Norge. De legger opp til en strategi der de i stor grad forskjellsbehandler folk som kommer utenifra, sier han.

Han har likevel forståelse for at det skal være noe forskjell.

– Men eksklusiviteten de legger opp til gjennom store prisforskjeller og ulik tilgang til jakt synes vi er svært uheldig, sier han.

Elgjakt

For at tilreisende skal få jakte elg i Finnmark, må de være medlem av et jaktlag, der jaktleder og flertallet av medlemmer er bosatt i Finnmark.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Skal ha fordeler

Direktør i Finnmarkseiendommen (FeFo) Jan Olli, er helt klar på at finnmarkinger skal ha fordeler i eget fylke.

Årsaken er at statens grunn er fra tidligere blitt overført til Finnmarks befolkning, og dette er institusjonalisert gjennom Finnmarkseiendommen.

– Så Finnmarkinger er rett og slett grunneiere og har opparbeidet seg rettigheter lokalt for jakt og fiske i sine områder. Vi ser det som rett og rimelig at det er forskjell på finnmarkinger og andre. Vi legger ikke opp til eksklusivitet. Det er stor tilgang til å jakte og fiske i Finnmark. Men dersom det er for stort press eller knapt med ressurser, så må vi regulere bestanden. Da er det de med minst rettigheter som blir først regulert, sier han.

Mener de betaler hele kaka

FeFo direktevra Jan Olli

Direktør i Finnmarkseiendommen, Jan Olli.

Foto: FeFo preassagovva

Johansen i nabofylket er enig i at det å være grunneier gir visse rettigheter.

– Men på FeFos grunn har du ikke tilgang på nært samme måte som for eksempel i Troms. Vi har forståelse for differensiering av pris, men når de tilreisende må betale for nesten hele kaka for inntektsgrunnlaget til FeFo , så blir det en feil regulering av jakta, mener han.

Olli er ikke enig i det. Han sier jakt og fiske utgjør en liten del av deres omsetting.

– Så det er ikke riktig at jakt og fiske utenifra betaler hele kaka. Det er ikke urimelig at grunneiere får lavere pris. Alle har adgang, til jakt og fiske, så lenge det er ressurser til det, sier han.

Laksefisker Repparfjorden

En laksefisker i Repparfjorden i Finnmark. Innlandsfiske er gratis for Finnmarkinger, mens tilreisende må betale for seg.

Foto: Allan Klo/NRK

Selv fornøyd

Av de 130 feltene man kan jakte på i Finnmark, så stenges cirka 8-10 felt for tilreisende av FeFo hvert år.

Ordningen er tidligere blitt påklaget på departementsnivå, uten at det førte fram.

– Vi er veldig fornøyd med ordningen som blir kritisert. Selv om noen felt stenges, så er det mye plass å jakte på for alle, sier Olli.