Mener staten bryr seg lite om deres risikofylte hverdag

Reindriftssamene tilhører et av landets farligste yrker. Men staten har vært tafatte overfor utøverne i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål, mener de. Det avviser staten.

Reindrift

LEVEBRØD MED STOR SKADERISIKO: Det er stor sjanse for å havne i ulykker i forbindelse med reindrift (illustrasjonsbilde).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ifølge regjeringen er det i underkant av 3.000 personer i Norge som er tilknyttet den samiske reindriftsnæringen.

Nylig ble det kjent at reindriftsutøverne er mer ulykkesutsatt enn andre.

– Men lite er gjort fra statens side når det gjelder vår sikkerhet.

Dette sier Per John Anti som representerer Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Han etterlyser tiltak fra myndighetenes side hva gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette for å få ned risikoen og skadeomfanget i reindriften.

– Vi savner blant annet landsomfattende kursing av reindriftsutøvere, gjerne med tanke på håndtering av ulike maskiner slik som eksempelvis snøskuter og ATV.

Per John Anti

KRITISERER MYNDIGHETENE: Nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Per John Anti fra Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Avviser ansvarsforsømmelse

Terje Halleland

ØNSKER RISIKOKARTLEGGING: Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland fra Fremskrittspartiet.

Foto: Frp

– Jeg vil understreke at vi fra statens side prioriterer HMS overfor reindrifta.

Dette sier statssekretær Terje Halleland (Frp). Han viser til den årlige reindriftsavtalen som staten forhandler frem med NRL.

I avtalen fremkommer det at staten bevilger 200.000 kroner til HMS i reindriften (ekstern lenke).

– Siden 2005 har det vært øremerkede midler i avtalen nettopp til dette, sier Halleland.

– Ikke nok

– Vi er jo en næring som finnes over hele Norge – fra Finnmark i Nord til Hedmark i sør. Vi er til sammen 53 reinbeitedistrikter og enda flere siidaer.

– Det er dermed ikke mye vi får utrettet med kun 200.000 kroner, sier Per John Anti.

NRL-nestlederen viser til flere risikofaktorer i reindriften utover selve motorferdselen.

– Vi ferdes i dårlig vær, i tåke, og når isen på vann og vassdrag er dårlig. Det er gjerne slike faktorer som er de farligste for oss, og det er farlig sommers- som vinterstid, sier Anti.

Etterspør mer kunnskap

– Jeg mener dette må kartlegges mye bedre enn det til nå er blitt gjort – hva som fører til ulykker i reindrifta. Det må gjøres et systematisk HMS-arbeid i reindriftsnæringen, slik man har gjort i andre næringer.

Halleland mener reindriftsnæringen kan hente lærdom og kunnskap fra Norsk Landbruksrådgivning.

Altaposten meldte nylig at Norske Reindriftssamers Landsforbund straks vil publisere en undersøkelse om temaet.

I rapporten fremkommer det ifølge avisa at over halvparten av reindriftsutøverne i Norge blir skadet i forbindelse med deres næringsutøvelse (ekstern lenke).