Mener situasjonen er alvorlig

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, betegner situasjonen på Goliat plattformen som svært alvorlig. – Et oljesøl i dette området kan føre til alvorlig skade på fiskeressursene og sjøfugl. Dette området av Finnmarkskysten er gyteområde for lodde og er rett ved Gjesværstappan som er et viktig område for sjøfugl. Et oljesøl vil raskt kunne nå land og gjøre stor skade på naturen, sier han til NRK.