Mener reglene for pasientreiser er laget for dem som bor sør for Sinsenkrysset

Bodil Vevang er villig til å betale fra egen lomme for å slippe unna reiserutene Pasientreiser har bestilt til henne. Nå krever stortingspolitikere regelendring.

Bodil Vevang fra Kjøllefjord sier det knyter seg i magen når hun skal ringe Pasientreiser

Bodil Vevang fra Kjøllefjord sier hun ikke klarer den reisebelastningen hun har i dag. Vevang mener at det er håpløst at hun må ta buss i mange timer fra Kjøllefjord til Karasjok.

Foto: Privat

– Jeg er så forbannet på Pasientreiser. Man gruer seg og man har vondt i magen når man skal ringe til dem, sier Bodil Vevang (63) fra Kjøllefjord.

Hun har i tre år reist jevnlig til behandling hos revmatolog i Karasjok, nesten 30 mil unna.

Når Pasientreiser bestiller reiser, ender det med 9 timer i buss og fly – hver vei.

– Jeg klarer ikke det her. Jeg har ikke helse til å reise slik, sier Vevang

Nå har hun valgt å betale fra egen lomme, for å forenkle noen av reisene sine.

Hennes historie er ikke unik. I forrige uke ble Stein-Arild Olaussen sin datter og barnebarn sendt på en nesten tre dager lang reise fra Mehamn til Karasjok for konsultasjon med lege.

Laster kart, vennligst vent...

Den blå streken viser omveien som Pasientreiser bestilte til Olaussen sin datter og to barnebarn. Den røde streken viser korteste vei fra Mehamn til Karasjok.

Forskjell på Oslo og Finnmark

Reglene for pasientreiser er ikke tilpasset distriktene som har et dårligere rutetilbud enn storbyene, mener advokat og ekspert i trygderett, Olav Lægreid.

Advokat Olav Lægreid

Advokat Olav Lægreid er ekspert på trygderett. Han mener det ikke er tatt hensyn til forholdene i distriktene under arbeidet med pasientreiseforskriften.

Foto: JON BOLSTAD / NRK

– Det finnes gode eksempler på at den ikke fungerer på en hensiktsmessig måte, sier Lægried.

Det er pasientreiseforskriften som bestemmer hvordan pasienter skal få lagt opp sine reiser.

Ifølge forskriften skal pasienter alltid benytte seg av tilgjengelig rutegående transport.

Selv om det kan føre til en 9 timers reise, slik det gjør i Vevang sitt tilfelle. En reise med drosje ville tatt 4 timer.

Lægreid mener forskriften bærer preg av at den har blitt laget på kontoret til Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo, med et helt annet rutetilbud enn i Finnmark.

Sheida Sangtarash er helsepolitisk talsperson for SV. Hun mener det er forskjell på by og land

Sheida Sangtarash er helsepolitisk talsperson for SV. Hun mener det er forskjell på by og land, og at det er noe som helseforetakene må ta inn over seg.

Foto: SV

Krever regelendring

Helsepolitisk talsperson for SV, Sheida Sangtarash, mener det er på høy tid å endre på reglene for Pasientreiser.

– Det må være et regelverk som fungerer i hele landet. Ikke et regelverk som er laget med tanke på Oslo. Slik kan man ikke ha det.

Hun og SV har lagt inn et forslag i behandlingen av helsebudsjettet som skal gjøre det enklere å bruke drosje gjennom Pasientreiser.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de skal se på regelverket som Pasientreiser forvalter.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Skal gå gjennom regelverket

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke skriver i en e-post til NRK at det er viktig at pasientreiser og helseforetakene samarbeider for å gi et best mulig tilbud til pasientene.

– Departementet skal starte en gjennomgang av regelverket for pasientreiser og organiseringen av pasientreiseordningen, opplyser Jahrmann Bjerke.

Toppe på Stortinget

Kjersti Toppe (Sp) har fått med seg flertallet på Stortinget til å instruere helseministeren til å se på dagens pasientreiseordning, men det skjer ikke før i august 2019. Nå mener Toppe at helseministeren kan starte på jobben litt før den tiden.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Kan ikke vente

Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, er klar på at man ikke kan vente med å gjøre noe før en slik gjennomgang er ferdigstilt.

Hun har stilt skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om dagens ordning med Pasientreiser kan forsvares.

Toppe mener at helseministeren har muligheten til å gjøre enkelt tiltak og gi instrukser til helseforetakene i denne typen saker.

– Det er en åpenbar urimelighet. Man må kunne forvente at helseforetakene ser at dette går utover det som er forsvarlig. Det går utover tilliten til helsevesenet.