– Alle bygdelag bør fremme krav om eiendomsrettigheter

Leder i Levajok bygdelag mener Tana-ordførerens ankeforslag av Nesseby-dommen er diskriminering av det samiske folket.

Toralf Henriksen
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg er skuffet over ordføreren i Tana. Han går rett i strupen på samer når han fraråder folket om å be om anerkjennelse av lokale rettigheter, sier leder i Samisk bygdelag i Levajok, Toralf Henriksen.

Tana-ordfører Frank Ingilæ mener Finnmarkseiendommen (FeFo) må anke Nesseby-dommen der bygdelaget har fått eksklusiv bruksrett til et stort område i kommunen.

Årets multe

Multebæret er en av utmarksgodene Nesseby bygdelag har vunnet fram forvaltningsrett over i Utmarksdomstolen.

Foto: Gunvor Hoset

Bygdelaget vant mot FeFo i Utmarksdomstolen i det som er den første dommen som gir omfattende medhold til bruksrett av naturforvaltning til et bygdelag.

Ordføreren frykter en privatisering av Finnmark og et lappeteppe av ulike grenser mellom bygder og bygdelag i kjølvannet av dommen.

Bygdelagsleder Henriksen reagerer kraftig på ordførerens uttalelser.

– Han diskriminerer det samiske folket når han ikke anbefaler lokal forvaltningsrett og eiendomsrett.

Krever eiendomsrett

Henriksen sier Nesseby-dommen er oppløftende. Likevel berører ikke dommen eiendomsrett, noe Henriksen mener samiske bygdelag også har rett til.

– Samerettsutvalgets utredning kartla samenes rettigheter i Finnmark, og slo klinkende klart fast at samene har eiendoms- og bruksrettigheter til sine landområder.

Gunn-Britt Retter

Leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter gikk til Utmarksdomstolen med krav om råderett over utmarka i store deler av Nesseby.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Han oppfordrer nå alle bygdelag, spesielt i indre Finnmark, å fremme krav om sine kollektive eiendomsrettigheter.

– Vi kan ikke stå å se på at toget går med tanke på rettigheter. Her må vi brette opp ermene og fremme krav om eiendomsrettigheter.

Bygdelagslederen reagerer ekstra kraftig på at ordførerens utspill kommer på jubileumsdagen for samenes første landsmøte.

– Det er jævlig trist at vi opplever dette i dag der vi feirer 100 år. Det var en av de tristeste budskapene jeg har fått i hele mitt liv, sier Henriksen.

Frykter et lappeteppe

Tana-ordfører Frank Ingilæ avviser at han diskriminerer det samiske folket når han stiller seg kritisk til Nesseby-dommen.

– Nesseby-dommen skiller ikke på etnisitet, om man er samisk eller ikke, men om man bor innenfor et bestemt område. Det blir helt feil å trekke en slik parallell, sier ordføreren.

Frank Ingilæ på ordførerkontoret

Ordfører i Tana, Frank Ingilæ mener Utmarksdomstolen gikk for langt i å gi Nesseby bygdelag eksklusiv bruksrett til et stort område i Nesseby kommune.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Han mener dommen er svært prinsipiell og dermed bør testes ut i et høyere organ enn Utmarksdomstolen.

– Jeg ser en fare i at Finnmark kan bli delt opp i mange forskjellige forvaltningsregimer. Jeg er skeptisk til en modell som det bygdelaget i Nesseby har ønsket der de får råderett over naturressurser i nesten en tredjedel av Nessebys areal.

Ordføreren mener likevel FeFo til bør være mer lydhør overfor de lokale interessene i forbindelse med forvaltning av jakt og fiske.

Han avviser at han har frarådet bygdelag å melde sine interesser i forhold til avdekningen av rettigheter.

– Det synes jeg er fornuftig, men at de rettighetene skal bli eksklusiv for en gruppe er et annet skritt. Der mener jeg Utmarksdomstolen har gått veldig langt.