Mener Norges nye spionskip vil provosere Russland

Det nye etterretningsskipet Marjata vil provosere Russland, sier professor Pavel K. Baev ved Fredsforskningsinstituttet.

Nye Marjata

Ved starten av januar lå Norges nye spionskip til kai ved det gamle marineverftet i Horten.

Foto: Tore Stensvold/Teknisk Ukeblad

Baev synes Norge likevel skal ta den belastningen. Det er stort behov for mer informasjon om den russiske styrkeoppbyggingen, mener han.

Pavel Baev byline

Professor Pavel K. Baev ved Fredsforskningsinstituttet.

– Jeg tror kanskje at russisk side er ganske opprørt siden den russiske militære aktivitet en i området er økende for hvert år. De vil nok foretrekke at denne militære aktivitet skal holdes skjult. Russland vil også ha kontroll for å kunne drive propaganda, sier Baev til NRK.

Utrustet i USA

Marjata er et norsk-amerikansk samarbeidsprosjekt, og fartøyet fikk i fjor utstyr for overvåking av ubåter, skip og fly ved den amerikanske marinebasen Cheatham Annex Naval på den amerikanske østkysten.

Den amerikanske tilknytningen gjør at russerne vil være spesielt oppmerksomme, mener Baev.

– Marjatas samarbeid med USA provoserer selvfølgelig. USA er hovedfiende for Russland, gjenspeilet i propaganda og i planlegging av militære konflikter. Russland må ikke bare forholde seg til Norge i nord, men også til Nato og USA. Selvfølgelig vil dette faktum gjøre at nye Marjata får større oppmerksomhet, sier Baev.

Skal overvåke det russiske militæret

Behov for informasjon om testing av russiske interkontinentale raketter er stort. Russiske varsler om tester i fjor stemte ikke med det som ble gjennomført.

Også i år er det usikkerhet om hvilke tester som vil bli gjennomført fra ubåter i Barentshavet og Kvitsjøen, og fra utskytningsrampene i Plesetsk ved Arkhangelsk.

For Marjata vil det være en hovedoppgave å følge de interkontinentale testene av rakettene som kan bære atomvåpen.

– Overvåking av rakettester nært Norge er selvfølgelig en hovedoppgave. Testene av de nye Bulava-rakettene for den nye generasjonen av strategiske ubåter er en viktig, ny risikofaktor og sikkerhetsutfordring.

– Tester kan mislykkes. Det var også tester i fjor der det etterpå ikke var klart om de fungerte eller ikke. Russland har faktisk begynt å ta enkelte i operasjonell bruk uten at de har vært ferdig testet, sier Baev.

MS Marjata

Dagens Marjata skal fases ut når det nye spionskipet settes i drift i Barentshavet. Her fra et fotografi fra Kirkenes i 2009.

Foto: Atle Markeng / NRK

Professoren ved Fredsforskningsinstituttet mener derfor tidspunktet for et nytt norsk etterretningsskip i Barentshavet er perfekt.

– Med dagens fare- og trusselnivå, samt at den generelle spenningen mellom øst og NATO øker, er det av avgjørende betydning å ha bedre kunnskap hva som foregår på den andre siden, sier Baev.

– Kan komme protester

Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets Forskningsinstitutt regner med at det kan komme offisielle protester fra russisk side.

– Det kan godt hende at russiske myndigheter vil ta opp saken og at man diskutere detaljer. Men at det skal forandre det store bildet ser jeg ikke. Det er klart at Russland er generelt bekymret for NATO-militært nærvær i områder som ikke er langt unna Kola-basene, men samtidig har man vært vant til det over veldig lang tid, sier Bukkvoll.