Mener grove mobbesaker må få konsekvenser for rektor

To av seks mobbebøter i Norge er ilagt Sør-Varanger kommune. Men sakene får ingen konsekvenser for skoleledelsen. Ikke godt nok, sier Foreldrenettverket mot mobbing.

Sør-Varanger rådhus

Til tross for at skolens ansatte og ledelse, og senest fra 2011 også kommunens sentrale ledelse, kjente til disse forholdene, ble det ikke iverksatt slike tiltak som var tilstrekkelig for å forhindre fortsatt mobbing, heter det i boten Sør-Varanger kommune har fått.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Onsdag kom nyheten om at Sør-Varanger kommune har fått sin andre bot på litt over ett år for brudd på opplæringslovens paragraf 9a – som sier at skolen plikter å gripe inn i situasjoner der en elev opplever, for eksempel, mobbing.

– Bør gi noen signaler

Foreldrenettverket mot mobbing reagerer sterkt på sakene i Sør-Varanger.

Ann Kristin Liland

Ann Kristin Liland, leder for Foreldrenettverket mot mobbing.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

To bøter i samme tidsrom bør gi noen signaler om at dette også bør få konsekvenser for de voksne som har brutt loven, sier Ann Kristin Liland, leder for Foreldrenettverket mot mobbing.

Hun er selv mor til Robert Liland som i 2013 ble tilkjent 650.000 kroner i erstatning for mobbing han ble utsatt for da han gikk på Tinntjønn ungdomsskole i Vest-Agder fra 2003 til 2005.

Han har tidligere fortalt NRK.no om den tunge tiden da han som ung tenåring ble utsatt for mobbing. 23. desember 2003, da han var 14 år, prøvde han å ta livet sitt.

30.000 kroner i bot

I boten som Sør-Varanger nå har fått, som gjelder en sak der en elev ble mobbet i 7 år, står det:

  • «Til tross for at skolens ansatte og ledelse, og senest fra 2011 også kommunens sentrale ledelse, kjente til disse forholdene, ble det ikke iverksatt slike tiltak som var tilstrekkelig for å forhindre fortsatt mobbing.»

Det har kun blitt gitt seks slike forelegg i Norge. To av dem har gått til Sør-Varanger.

Ordfører: – Har iverksatt tiltak

Ordfører Rune Rafaelsen sa onsdag at kommunen har iverksatt tiltak som skal gjøre at mobbing blir tatt tak i på en bedre måte.

Rune Rafaelsen

Rune Rafaelsen, ordfører Sør-Varanger kommune.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

– Når det kommer foreldre og klager på at barna deres blir mobbet, blir det tatt grep umiddelbart. Det manglet vi den gang.

– På hvilken måte blir det tatt grep nå som ikke ble tatt før?

– Det blir tatt på alvor og tatt videre og løftet opp i systemet, sier Rafaelsen.

Kommunen: – Har gjort endringer

Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen i Sør-Varanger kommune forstår reaksjonen fra Foreldrenettverk mot mobbing.

– Vi som arbeidsgiver har også en del spilleregler å forholde oss til og det må vi også gjøre i denne saken.

– Har dere vurdert å gjøre endringer i skoleledelsen med bakgrunn i denne saken?

– Vi har gjort noen vurderinger, men jeg kan ikke komme inn på detaljer i disse ut over at vi har hatt samtaler med rektorene dette gjelder.

– Om du har en skoleleder som over flere år har unnlatt å gripe inn eller gjøre nok i slike saker, kan man da stole på at en rutineendring vil være nok?

– Vi kan aldri stole på at rutiner i seg selv er nok til å endre en kultur eller manglende inngripen. Men nå endrer vi både rutiner og oppfølging fra kommuneledelsen s side. Vi får rapporter hvert kvartal; hvor mange av slike saker har dere, kor mange enkeltvedtak har dere gjort. Vi mener at vi har god kontroll med oppfølgingen.

– Er dere trygg på at det ikke finnes flere mobbesaker som kan føre til bøter i kommunen?

– Vi kan ikke garantere at det ikke finnes slike saker tilbake i tid, men jeg kjenner ikke til at vi har saker i dag av en slik karakter, sier Ingerøyen.

Mener rutineendring ikke er nok

Men Liland mener at slike rutineendringer ikke er nok.

Dette er saker som ikke må få konsekvenser bare for barnet, men også for de voksne som er ansvarlige, sier hun.

– Det er helt nødvendig at slike mobbesaker får konsekvenser for noen. Ellers kommer slike saker til å fortsette inn i himmelen. Det får aldri konsekvenser for noen rektorer eller noen i administrasjonen. Boten kommer og man får fortsette i jobben, sier Liland og legger til:

– Det er helt sikkert flere unger i Sør-Varanger som blir mobbet og behandlet på samme måte. Det er det færreste som tør å ta slike saker videre i systemet, sier Liland.