Mener Fylkesmannen hindrer misforståelser mellom Norge og Russland

– Fylkesmannens plassering i Øst-Finnmark er fortsatt sikkerhetspolitisk viktig, mener tidligere sjøoffiser og forsvarsanalytiker.

Jacob Børresen

Pensjonert flaggkommandør og forsvarsanalytiker Jacob Børresen, støtter Fylkesmannen i Finnmarks advarsel mot sammenslåing av Finnmark og Troms.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Jacob Børresen er pensjonert flaggkommandør og forsvarsanalytiker, med en lang militær karriere i Sjøforsvaret bak seg. Blant annet langs kysten helt nord og øst mot den norsk-russiske grensa.

Han er klar på at det å beholde Fylkesmannsembetet i Øst-Finnmark og i Vadsø fortsatt er viktig.

– Det at statlige myndigheter er representert med en fylkesmann i Øst-Finnmark har sikkerhetspolitisk betydning, sier Børresen.

Den tidligere sjøoffiser støtter dermed Fylkesmannen i Finnmarks advarsel mot sammenslåing av statsembetet i Finnmark og Troms.

Lik militær tilstedeværelse

Som et ledd i regionreformen ser Kommunaldepartementet på sammenslåinger av alle fylkesmenn, deriblant sammenslåing av Troms og Finnmark.

Fylkesmann i Finnmark Ingvild Aleksandersen har tidligere uttalt at det har stor betydning for nasjonalstaten Norge at det er et fylkesmannsembete i Finnmark og Øst-Finnmark.

– Vi mener opprettholdelsen av et fylkesmannsembete i Finnmark vil være en måte å signalisere nasjonalstatens tilstedeværelse i fylket på, sier Aleksandersen.

Det er Børresen enig i.

– At norske myndigheter er representert i området utgjør en viktig markør på lik linje med militær tilstedeværelse, sier han.

Ingvild Aleksandersen

Fylkesmann Ingvild Aleksandersen mener statlig representasjon i Finnmark er viktig for å hevde norsk suverenitet i grenseområdet til Russland.

Foto: NRK

Bakgrunnen har endret seg

Selv om bakgrunnen for norsk tilstedeværelse har endret seg de siste årene, mener fortsatt Børresen den er viktig å ha i Finnmark.

Han er dermed uenig med politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, som sier at hvor Fylkesmannen sitter ikke har noe å gjøre med sikkerhetspolitikk.

– Dette er nærmest et rop om hjelp i regiondebatten fra Finnmark, mener Fjellheim.

Børresen mener det å ha statens forlengede arm plassert i Finnmark, vitner om Norges vilje og evne til å håndheve norske regler i dette området som grenser mot Russland.

– Før i tiden var det et behov for å stadfeste at Finnmark var norsk, og at de som bodde der var nordmenn. Det ble da ført en ganske hard fornorskningspolitikk. I vår tid er vi ikke der i det hele tatt. Dette dreier seg om å etablere en tydelig tilstedeværelse. Militært, politisk, administrativt og forvaltningsmessig – som kan bidra til å forebygge spenningsskapende misforståelser, sier forsvarsanalytikeren.