NRK Meny
Normal

Mener fiskeriministeren bør granskes

Fiskeriministeren uthuler deltakerloven og bør granskes av Riksrevisjon. Det mener professor på UiT, Norges arktiske universitet.

Fiskeriprofessor Peter Ørebech ved Norges Arktiske universitet

Fiskeriprofessor Peter Ørebech ved Norges Arktiske universitet.

Foto: Nei til EU

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil gjøre det lettere å samle fiskekvoter på et fartøy. Før helga sendte hun et forslag til Stortinget som nå møter motbør. Professor innen havrett Peter Ørebeck ved UIT Norges arktiske universitet, mener at endringene er så store at det vil uthule hele prinsippet om at folket eier fiskeressursene.

– Inntil i dag er det slik at du ikke har lov til å kjøpe eller selge konsesjoner eller kvoter. De er ikke salgbare. Med dette forslaget er det lagt opp til at et rederi kan kjøpe en kvoterettighet av et annet rederi, uten at dette fartøyet følger med. Da blir kvoterettighetene gjort til handelsvare, sier Ørebeck.

Vil gjøre det lettere

Det var før helgen at fiskeriminister Elisabeth Aspaker la fram forslaget som skal gjøre det lettere for et rederi å samle kvoter på en båt. Før måtte rederne kjøpe fartøyet som kvoten var knyttet til og det måtte søkes i tre omganger.

Fiskeriministeren mener dette kun er en forenkling av skjemaveldet. Men professoren innen hav og fiskerirett, mener dette er en uthuling av deltakerloven og havressursloven. Den som sikrer at ingen kan eie kvoter til evig tid og at man må være fisker for å få kvote.

– Det betyr både en uthuling av deltakerloven men også en uthuling av havressursloven. For i begge de to lovene er grunnprinsippet at fisket eies av det norske folket i fellesskap, sier han.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Bør granskes

Professoren mener at fiskeriministeren må opprette et eget fond hvor salget av kvoter skal gå. Slik at ikke redere kan selge kvoter og tjene seg rike på å selge noe som tilhører fellesskapet.

– Hvis dette er vel gjennomtenkt fra myndighetenes side, så må selvfølgelig inntektene av dette salget tilfalle et offentlig fond. Som kan refordeles mellom kommuner langs kysten i Norge, sier han.

Ørebeck mener at saken bør behandles av Riksrevisjonen. Og at fiskeriministeren bør granskes. Ørebeck ser ikke bort ifra at han selv melder inn saken.

– Men det kommer litt an på hva som skjer i Stortinget, sier han

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker.