NRK Meny
Normal

Mener ambulanseflyutskifting svekker beredskapen

– Nå blir det nesten 50-minutters forsinkelse fra alarmen går til pasienten er på sykehus, sier lokalpolitiker – om å bytte ut et ambulansepropellfly i Finnmark med et jetfly i Tromsø.

Ambulansefly på Bodø lufthavn

FINNMARK KAN MISTE SLIKT FLY: Ambulansearbeidere på Bodø lufthavn ved et ambulansefly av propelltypen.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Trine Noodt

KRITISK TIL FLYKUTT: Trine Noodt er gruppeleder i Alta Venstre, fylkestingsmedlem og medlem av fylkesutvalget i Finnmark.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Det er et dramatisk kutt i akuttberedskapen for hele Finnmark. Det kan vi ikke godta.

Dette sier Trine Noodt i Alta Venstre, til omrokkeringen og utskiftingen av ett av ambulanseflyene som opererer i Troms og Finnmark.

I strategidokumentet fra Luftambulansetjenesten (ANS), som direktøren i Helse Nord også har gått inn for, foreslås det at ett av propellambulanseflyene stasjonert i Alta skal byttes ut med et jetfly stasjonert i Tromsø.

– Et jetfly stasjonert i Tromsø kan ikke lande på de fleste flyplasser i Finnmark. Det kan kun lande i Alta, Banak og Kirkenes. Ingen av de små flyplassene våre langs kysten kan betjene jetfly, uttaler Noodt.

– Dette er kapasitetsøkning

Frank Bakke-Jensen

HAR OGSÅ LUFTFARTSTILHØRIGHET: Stortingsrepresentant for Finnmark Høyre, Frank Bakke-Jensen, er i tillegg til sine politikerverv også stasjonssjef for Widerøe i Båtsfjord.

Foto: Marte Lindi, NRK

Trine Noodt har nylig fått kommunestyret i Alta med på resolusjonen «Nei til svekking av luftambulansetjenesten i Finnmark».

Kommunestyret mener den nasjonale beredskapsstyrkingen ikke må gå på bekostning av sikkerheten til befolkningen i Finnmark.

– Det er prisverdig med engasjement fra kommunestyret, men dette er et viktig ledd i akuttberedskapen for fylket. Fra Helse Nords side forklarer man at dette ikke er en beredskapssvekkelse – men kapasitetsøkning.

Dette sier Frank Bakke-Jensen (H).

Viser til Svalbard

– Man tar ut et dagfly og setter inn et fly med 24-timers beredskap. Fra Nord-Norge-benken på Stortinget har vi bedt Helse-Nord om å synliggjøre kapasitetsøkningen. Det ligger statistikk på hvilken flyvning man bruker disse flyene til. Vi forventer at kapasitetsøkningen skal kunne vises gjennom statistikk og et notat til oss, sier Bakke-Jensen.

Hvorfor kan ikke flyet være stasjonert i Finnmark?

– Det begrunner Helse Nord med at det er et fly som skal øke beredskapen mot Svalbard, blant annet i forbindelse med rasulykken vi nylig hadde der. Da var man avhengig av å sende opp tre propellfly for å få oppover mannskaper og utstyr.

– Med et jetfly får man bedre kapasitet. Til de lange og store løftene så er det et bedre fly. Helse Nord sier også at på turer mot Alta og Kirkenes har en litt annen karakter enn ambulanseoppdragene, så vil det øke kapasiteten.

– Svak forklaring

Trine Noodt (V) synes Bakke-Jensens forklaring er svak.

– Vi hadde to døgnfly og nå har vi bare ett. Da mister vi nærhet og masse tid om det skjer akutte ting. Hvis du tar et jetfly fra Tromsø for å betjene en pasient i Alta som skal på sykehus, så har du altså nesten 50 minutters forsinkelse fra alarmen går til pasienten er på sykehus.

– Det mener jeg er en alvorlig svekkelse av tilbudet for Altas befolkning og ikke minst de stedene hvor et jetfly ikke kan lande.

– Hvis du har en syk pasient i Båtsfjord, skal man da sende jetfly til Banak? Og pasienten med ambulansefly til Banak for å komme seg på sykehus?, spør Noodt kritisk.

Støtter beredskapsstyrking – men ...

– Det er flott at man skal styrke nasjonal beredskap. Det er veldig bra for Svalbard, sier Trine Noodt.

– Men for å finansiere dette så kutter man i beredskapen til Finnmarks befolkning for å finansiere en mer mangfoldig og bred beredskap nasjonalt. Det mener jeg er helt feil, tillegger hun.

– Jeg skulle ønske vi hadde stortingspolitikere som stod på mot en sånn urett som dette er mot innbyggerne i Finnmark, sier Noodt.

– Vær fornøyd med å bli tatt på alvor

Til Trine Noodts kritikk svarer Frank Bakke-Jensen:

– Når du bruker jetfly til en del av de lange oppdragene så utløser du reservekapasitet på propellflyene. Vi har bedt Helse Nord om å synliggjøre at vi får en kapasitetsøkning. Jeg forutsetter at de har tall og statistikk.

– Når det gjelder kritikken om svake stortingspolitikere, så synes jeg Trine Noodt bør være fornøyd med at kommunepolitikerne i Alta blir tatt på alvor