Mattilsynet: – Fritidsfiske er til for å skaffe mat

Det er delte meninger om fang-og-slipp praksisen blant sportsfiskere. Selv om praksisen er lovlig er også Mattilsynet kritisk til utbredelsen av praksisen.

Torsk som blir sluppet ut

STOR DEBATT: En torsk blir sluppet ut. Flere er kritisk til at man fanger fisk for så å slippe den ut igjen.

Foto: Keno Ferter

Mattilsynet stiller seg kritisk til at fang og slipp blir normen innen sportsfiske.

– Vi står fast ved prinsippet om at målet for fritidsfiske skal være å skaffe mat, skriver Terje Ellingsen, fiskehelsebiolog i Mattilsynet, til NRK.

Niklas Høgstedt

Laksefisker Niklas Högstedt synes fang-og-slipp er et bra tiltak. Her setter han tilbake en 16 kilos laks i Altaelva.

Foto: Per Tronde

Niklas Högstedt er ihuga laksefisker. Han er en av dem som har engasjert seg i debatten om bruk av fang-og-slipp.

– Jeg synes fang-og-slipp er et veldig bra tiltak. Jeg ser ikke noe større problem med dette som forvaltningsmetode. Så får det være opp til hver og en om hva de synes om det, sier han.

– Uetisk og lovstridig

Mandag publiserte NRK en artikkel om laksefiskere som reagerer på utbredelsen av fang-og-slipp praksisen. En praksis de mener er både lovstridig og uetisk.

– Jeg synes det er forkastelig at man setter i gang en dødskamp bare for å ha det gøy, sier en laksefisker som har engasjert seg.

Finn E. Krogh og Geir Zakariassen har skrevet en kronikk som retter sterkt kritikk mot fang-og-slipp. Kronikken ble først publisert i Jakt og Fiske. Kronikken har skapt store debatter.

Reaksjon på fang og slipp

Mange har engasjert seg i debatten om fang-og-slipp på Facebook.

Foto: NRK

Lovlig praksis

Mattilsynet har konkludert med at begrenset fang-og-slipp er akseptabelt ut fra dyrevelferdsloven i bestand truende vassdrag.

– Rendyrket såkalt frivillig fang og slipp er ikke i tråd med dyrevelferdsloven. Mattilsynet har merket seg en økning i frivillig fang og slipp men vil i utgangspunktet ikke forby gjenutsetting, men heller innledningsvis veilede og informere om best mulig praksis ved fang og slipp, skriver Ellingsen.

– Liten pris for å få fiske

I flere elver benyttes fang-og-slipp for å bevare laksestammen. I eksempelvis Lakselva er reglene slik at man kan ta fire storlaks i løpet av en sesong. Får du en femte skal den settes ut igjen.

Högstedt synes fang-og-slipp er en liten pris å betale for å få lov til å fiske.

– Ingen av dem jeg fisker med drar til elva for å hente seg matfisk. Det er en opplevelse å få fiske laks. Det er derfor vi gjør det, sier Högstedt.

– Jeg opplever at når fang-og-slipp ble introdusert fikk det mye kritikk for at det ikke forelå nok forskning på at det fungerte. Nå når finnes mye forskning, da vrir man om og sier at det er uetisk, sier Högstedt.