Mattilsynet bekymret for fiskevelferden

Mattilsynet mener det er problemer med dyrevelferden i norsk fiskeoppdrett. Næringen selv sier de er opptatt av fiskevelferd.

Oppdrett

Mattilsynet ser fortsatt store utfordringer med fiskevelferden i oppdrettsnæringen.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– De siste fem årene har det skjedd en holdningsendring i oppdrettsnæringen, men god fiskevelferd krever fortsatt en kulturendring i hele næringen. De ser velferd som viktig, men det er forskjellig praksis, og profitt er ofte viktigere enn velferd, sier seniorrådgiver Inger Fyllingen i Mattilsynets tilsynsavdeling for fiskehelse og fiskevelferd til Nationen.

Mattilsynet har det siste året begynt å gå systematisk til verks med tilsyn på slakteriene.

– Vi ser at det fortsatt er store utfordringer med fiskevelferden. Blant annet dør det for mye fisk, sier Fyllingen.

I tillegg er lakselus et økende problem, ifølge Mattilsynet. I august og september har tilsynet pålagt ti oppdrettsanlegg i Nord-Trøndelag utslakting på grunn av for mye lakselus.

Sjømat Norge, sjømatnæringens landsforening i NHO, sier oppdretterne er svært opptatt av fiskevelferd.

– I dagens produksjon er det et samsvar mellom fiskevelferd og bærekraftig produksjon av sjømat, sier Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse. Han sier det alltid vil være utfordringer i å ivareta fiskevelferden i den enkelte produksjon.