NRK Meny
Normal

Måtte trekke krav om full likestilling

Finnmarkskommisjonen krevde at grunneiere i Karasjok skulle stille på møte med representanter fra begge kjønn. Nå innser de at de ikke hadde noe lovlig grunnlag for kravet.

F.v: Veronica Andersen, Ole Henrik Magga, Jon Gauslaa og Hilde Agathe Heggelund.

BEGGE KJØNN: Veronica Andersen, Ole Henrik Magga, Jon Gauslaa og Hilde Agathe Heggelund i Finnmarkskommisjonen vil vite hvordan både kvinner og menn har brukt utmarka i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Arbeidet med å kartlegge rettigheter til utmarka i Finnmark skrider fram, og et felt i Karasjok er tema for høringsmøte de første dagene i mars.

En grunneierforening og flere andre grupper som kan ha rettigheter i området er formelt invitert til møtet. Alle har en ting felles: De har oppgitt mannlige kontaktpersoner.

– Var nok litt krast

Det var ikke godt nok for Finnmarkskommisjonen, som krevde at begge kjønn skulle være representert hvis gruppene stilte med to eller flere deltakere.

Men hvilken rett har Finnmarkskommisjonen til å instruere private, spurte NRK.

Svaret kom fort:

– Det var nok litt krast formulert. Det var veldig greit at vi ble gjort oppmerksom på det, vedgår Gro Dikkanen, som er administrativ leder i Finnmarkskommisjonen.

– Det er klart at vi ikke har noen lovhjemmel. Nå har vi sendt en e-post der vi gjør det tydelig at dette er en oppfordring, ikke noe vi kan kreve, sier Dikkanen.

Kvinner vet best

Men oppfordringen er ikke motivert av et generelt ønske om likestilling. Noen ganger er det rett og slett slik at kvinner vet best, ifølge Sametinget, som har bedt kommisjonen å ta vare på kjønnsperspektivet når de kartlegger bruken av utmarka.

– I alle felt har vi vært opptatt av å belyse utmarksbruken best mulig. Da må vi belyse både kvinners og menns bruk av utmarka, sier Dikkanen.