Måsøy på pappaperm-topp

Måsøy i Finnmark er eneste kommune i Norge hvor fedre tar 100 prosent pappaperm. Det viser en oversikt nettavisa vol.no presenterer. I Norge er det 68 prosent av fedrene som tar ut full fedrekvote av foreldrepengeperioden. Antall dager fedre har tatt ut foreldrepermisjon har økt hvert år siden 2009, men gikk litt ned etter regjeringsskiftet i 2014 da reglene for fedrekvoten ble endret.