NRK Meny

Måsøy kommune trues med tvangsmulkt

Bakgrunnen er at kommunen ikke har fått på plass en HMS-plan for å redusere risikoforhold hos ansatte i kommunen. Dette ble avdekket under et tilsyn i mars 2014. Rådmann i Måsøy, Inga Sørensen, sier til NRK at kapasitetsproblemer er årsaken til at dette har tatt lang tid. Hun understreker at Måsøy vil kunne innfri Arbeidstilsynets krav innen utgangen av oktober.