NRK Meny

Måsøy-bedrift til høyesterett

Tufjordbrukets praksis ved å kreve betaling av fiskerne for sløying av fangster havner nå i Høyesterett. Fiskeanlegget, som ligger på Rolvsøy i Måsøy kommune, har krevd 60 øre per kilo for sløying, noe som er i strid med råfisklovens regler om minstepris for råstoff. Eierne fikk likevel medhold for praksisen ved lagmannsretten i Sunnmøre, en dom som nylig ble opphevet av Frostating lagmannsrett.