NRK Meny
Normal

Måsekrangel har vart i snart 13 år

Kvalsund-bedriften Repparfjord Sand har kranglet med Norges Vassdrags- og Energidirektorat siden 2003. Direktoratet mener virksomheten forstyrrer fugler som hekker i området og vil ha stans i driften fra april til juli.

Uttak av sand i Repparfjord Repparfjordelva - Repparfjord sand

Repparfjord Sand ligger kloss inntil Repparfjordelva.

Foto: Allan Klo

– Vi har kranglet om dette siden april 2003. Så jeg vet sannelig ikke hva jeg skal tro mer, sier en av aksjonærene i Repparfjord Sand, Alf Sakshaug.

Familiebedriften i Kvalsund har siden 1985 tatt ut sand og pukkstein fra et område som grenser opp mot Repparfjordelva, et lakseførende vassdrag. De nekter å stoppe drifta i de månedene Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) krever.

Det er kravene om å ta hensyn til fuglene i området som provoserer Sakshaug. Ifølge en rapport fra Miljødirektoratet hekker det både rødnebbterne, fiskemåse og tre arter vadefugl i området.

– Vi skal stoppe midt i beste sesongen vår i tre måneder, bare for at måsen skal få gjøre seg ferdig med sitt. Vi har holdt på siden 1985, og måsen holder fortsatt til på anlegget, sier Sakshaug.

Alf Sakshaug, Repparfjord Sand AS

Alf Sakshaug i Repparfjord Sand AS er klar til å ta måsekrangelen rettens vei.

Foto: Allan Klo/NRK

Skylder på hverandre

Det var i 2003 at myndighetene satte krav om konsesjon for å ta ut sand fra området. NVE har hatt saken til sluttbehandling siden 2007, der også forholdet til Repparfjordelva er kommet inn i bildet.

Fylkesmannen har også satt krav om undersøkelser av livsområdet for sjøørret og sjørøye i indre deler av fjorden, det vil si deler av området der det tas ut grus.

Jan Henning L'Abee-Lund

Seniorrådgiver i Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Jan Henning L'Abee-Lund.

Foto: Pressefoto / NVE

– Her er det flere parter som har sørget for at denne saken har tatt lang tid. Siden konsesjonen ble til i 2010, er det fremdeles ikke kommet noe dokumentasjon fra tiltakshavers side som følger opp kravet fra fylkesmannen, sier seniorrådgiver i NVE, Jan Henning L'Abee-Lund.

Blir en erstatningssak

De siste ti årene har familiebedriften hatt en snittinntekt på rundt én million kroner årlig. Men, Sakshaug mener altså krangelen med NVE har kostet selskapet dyrt, og har tatt svært lang tid.

– Hele prosessen har jo ødelagt våre muligheter til å tjene noe penger hvis det skulle dukke opp leveranser. NVE har jo bundet oss på hender og føtter, sier Sakshaug.

Nylig fikk selskap Nussir utslippstillatelse fra Miljødirektoratet for årlig deponering av ett og et halvt tonn gruveavfall i Repparfjord, om lag to kilometer unna sandbedriften som nektes tillatelse på grunn av fuglehekking og nærhet til anadrome fiskeslag.

Repparfjord Sand mener de utsettes for grov forskjellsbehandling, og nekter å gi seg uten sverdslag. Saken er nå advokatmat.

– Det blir en erstatningssak uansett hvilken vei det går. Går det ikke vår vei, da er det helt klart at den saken ikke er ferdig, sier Sakshaug.