Maritim historie på sedlene

For første gang i historien har Norges Bank gått vekk fra å benytte kjente nordmenn som motiver på sedlene, nå er det Norges maritime historie som skal vises fram. Kristian Birkeland erstattes med en torsk, mens Gokstadskipet overtar etter Kirsten Flagstad når de nye 100- og 200-kronesedlene kommer i sirkulasjon tirsdag.