Mangler lærlingplasser- kutter i studietilbud

I dag står 130 elever i fylket uten lærlingplass. Nå ønsker Finnmark fylkeskommune å kutte i fag der det er vanskelig å få lærlingplass.

Lærling

Fylkeskommunen ønsker å kutte i studietilbud hvor det er vanskelig å få lærlingplass. Illustrasjonsfoto

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Vi må justere det videregående tilbudet i forhold til hva næringslivet behøver. Vanligvis justerer vi tilbudet ut ifra hva elevene ønsker, men vi må også justere ut fra hva slags fag som tar imot disse elevene, sier rådgiver i fylkeskommunen Elisabeth Klogh Hegge.

Det er i fag som elektro, tømrerfaget og industrifag det er vanskelig å skaffe lærlingplasser nok. I fag som kontor og administrasjon og kokkefaget, ønsker bedriftene seg lærlinger uten å få det.

Falske forhåpninger

Nå vurderer Finnmark fylkeskommune å tilby færre plasser innenfor fagene der det er vanskelig å skaffe lærlingsplasser.

– Vi kan ikke utdanne elever i et fag der det ikke står en lærlingplass og venter på dem. Da gir vi falske forhåpninger om at de kan få fagbrev i dette faget. Vi må gi de et tilbud der vi vet de kan komme ut i lærlingplass, sier Hegge.

Personalsjef i Kimek, Trine Skårvik, tror konkursen i Sydvaranger og situasjonen i olje- og gass-sektoren kan være årsaken til et vanskeligere marked for lærlinger.

Kimek i Kirkenes

Kimek i Kirkenes tar gladelig i mot lærlinger, men har ikke ubegrenset med plasser.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi fikk veldig mange søknader på industrimekanikerfag fra Hammerfest område. Der var det nok mange som startet på linja med tanke på Melkøya og oljeaktiviteten som er der. I år opplever vi å få søknader fra hele landet, det har vi ikke opplevd i så stor grad før, sier Skårvik.

Sammen med Kimek har også Varanger kraft i flere år tatt inn og utdannet mange lærlinger i østfylket. Organisasjonssjef i Varanger Kraft, Morten Jørgensen, sier de tar inn de lærlingene de klarer.


– Vi har jevnt og trutt hatt 14-15 lærlinger fordelt på tre kull. For en organisasjon på vår størrelse er det alt vi kan håndtere proffesjonellt. Alt vi har av fagarbeidere har stort sett sin bakgrunn fra opplæring i virksomheten, sier Jørgensen.

– Viktig med tett dialog til arbeidslivet

Regiondirektør i NHO Finnmark, Målfrid Baik, sier det viktigste fylkeskommunen kan gjøre når de skal planlegge studieplasser, er å ha nær og tett dialog med arbeidslivet.

Målfrid Baik

Regiondirektør i NHO Finnmark, Målfrid Baik, oppfordrer foreldre til å bli flinkere til å snakke med barna sine om arbeidslivet.

Foto: Sunniva Sollied Møller / nrk

– Jeg håper at før de tar eventuelle reduksjoner og gjør endringer av studietilbudet så må det ske dialog med oss. Det er slik at studietilbud bør harmonere enda bedre med arbeidslivet og hva bedriftene har behov for.