NRK Meny

Mange dager i retten

En mann fra Alta er innkalt til ti hele dager i Øst-Finnmark tingrett. Der står han tiltalt for en svært lang rekke enkeltforbrytelser fordelt på et sju sider langt tiltaledokument. Forbrytelsene fant sted på forskjellige steder i Oslo og i Øst- og Vest-Finnmark i siste halvdel av 2014. Tiltalepunktene inkluderer flere tilfeller av innbrudd, tyveri, svindel, narkotika, trusler og vold, skriver Sør-varanger avis. Om to uker skal det avgjøres om mannen kan straffes.