Magnhild (91) vant i retten – men må gå til ny rettssak for å få kjøre til multemyra

Magnhild Reisænen har en dom som sier at hun har rett til å kjøre til multemyra i Varangerhalvøya nasjonalpark. Likevel har Klima- og miljødepartementet trukket tilbake kjøretillatelsen hennes.

Magnhild Reisænen

Magnhild Reisænen har plukket multer på Tønnevannsmyra siden hun var 11 år. Nå har Klima- og miljødepartementet nektet henne å kjøre til myra.

Foto: Knut-Sverre Horn

Multebærturene til Magnhild Reisænen har gitt arbeid til byråkrater og jurister gjennom flere år. Nå mener Klima- og miljødepartementet at de har sagt nei for siste gang, men 91-åringen er ikke så sikker på det.

– Jeg har advokat, sier hun til NRK.

Advokat Johan Ravna i Vadsø bekrefter at de vurderer å gå til søksmål for at Reisænen fortsatt skal få kjøre til Tønnevannsmyra på Varangerhalvøya nasjonalpark.

– Tullete søringer

I september i fjor stilte Reisænen i Utmarksdomstolen for å få hyttetomt i området. Samtidig ba hun om rett til å kjøre opp til multemyra. Det fikk hun, og dommen er for lengst rettskraftig. Styret for nasjonalparken skrev ut tillatelse til fire kjøreturer i sesongen, men i ettertid har både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet sagt nei til kjøringen:

«Barmarkskjøringen ... er etter departementets mening i strid med verneformålet ved at det både kan skade terrenget og forstyrre friluftslivsutøvelsen», heter det i brevet

– Det er jo fryktelig. Jeg har jo fått hytta til å plukke bær og fiske, sier Reisænen.

91-åringen har brukt området siden hun var 11, og går ikke med på at kjøringen skader naturen.

– Det er hundre år gamle veier dit, og bare noen som får kjøre: reineiere og fjelltjenesten. Og de kjører ikke bare på veiene. Hvorfor kan andre kjøre og ikke jeg? Nei, da ødelegger jeg blomstene og forstyrrer reinen.

Hun synes argumentasjonen fra direktoratet og departementet er latterlig.

– Jeg skjønner ikke at voksne folk kan skrive noe sånt. Men de er jo søringer; de er jo tullete.

– Må følge loven

Departementet mener domstolen bare har gitt Reisænen samme rett til å kjøre som en grunneier har. Og selv grunneiere må rette seg etter lover som skal verne naturen.

Men Ravna mener naturen tåler kjøring de fire kilometerne inn i nasjonalparken.

– Det er ikke et tungt kjøretøy som lager spor. Vi mener dette er absolutt en sak hvor det burde vært gjort et unntak fra bestemmelsen i naturmangfoldloven.

Magnhild Reisænen

Advokat Johan Ravna førte saken dag Magnhild Reisænen vant retten til å kjøre ATV til multemyra.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Etter at Varangerhalvøya nasjonalpark kom i 2006, har det vært mye fram og tilbake om kjøring til myra. Reisænen har flere ganger tidligere fått dispensasjon. Departementet skriver nå at spørsmålet om kjøring til bærplukking er avgjort en gang for alle. Da nasjonalparken ble opprettet, ble det slått fast at hensynet til naturen skulle gå først.

– Mange vil si at det er nok multebær utenfor nasjonalparken. Hvorfor er akkurat denne myra så viktig for din klient?

– Familien har brukt den siden 1920. Dette er en rettighet som Magnhild har utøvd i rundt 80 år.

Ifølge Ravna er det ikke endelig besluttet om det blir en rettssak.