Mæland skal fullføre regionreformen

Monica Mæland (H) blir kommunalminister i den nye Solberg-regjeringen. Hun erstatter Jan Tore Sanner, og blir med det ministeren som skal fullføre kommunereform, regionreform og omleggingen av fylkesmannsembetene. Anne Karin Olli (H) fra Finnmark fortsetter som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.