NRK Meny
Normal

Kan bli nødt til å rive deler av skolen

Rivingen må gjennomføres for at ikke kommunen skal komme i konflikt med opplæringsloven.

For å berge grendeskoler må deler av skolebygg i Alta sentrum rives. 
Dette kan bli resultatet når politikerne i Alta skal avgjøre hvor mange skoler kommunen skal ha. 
Rivingen må gjennomføres for at ikke kommunen skal komme i konflikt med opplæringsloven.

Alta kommune må spare 15 millioner kroner. Da kan riving av skolebygg ved Komsa skole være resultatet. Video: Kai-Erik Bull.

Dette kan bli resultatet når politikerne i Alta skal avgjøre hvor mange skoler kommunen skal ha.

Alta kommune må spare 15 millioner kroner.

– Den må rives for at vi bare skal ha plass til 175 elever. Med de klasserommene vi har i dag har vi plass til 350 elever, og det blir helt feil i forhold til forslaget som foreligger, sier Trude T. Andersen som er rektor ved Bossekopp skole.

15 færre klasser

Presse

Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og uavhengig representant la fram forslaget til skolestruktur i Alta.

Foto: Robin Mortensen

De vil ha 15 færre klasser for å unngå å legge ned skoler. For å få det til, og for å unngå å komme i konflikt med opplæringsloven, må deler av skolebygg rives.

– I forhold til opplæringsloven sier den noe om nærskoler. Alle skal få lov til å gå på sin nære skole, men der må det være plass. Og for at vi skal ha en full skole, må vi faktisk rive bygningsmasse. Kun da vil det ikke være plass her slik at elever kan sendes til en annen skole, sier Andersen.

På Komsa skole, en annen av skolene i sentrum, må to skolebygg rives.
Skolen har etter forslaget 50 elever for mye i dag.

– Det ser jeg ikke frem til og det håper jeg ikke blir en realitet. Det ville være en trist dag å se skolen bli mindre på den bakgrunnen, sier rektor Steinar Henriksen.

– Vi har klare signaler om at folk vi beholde sine nærskoler, og da legger vi til rette for det, sier Arnt Ivar Pedersen i Alta kommunestyre.

Ønsker kvalitet

Foreldreutvalget ved Bossekop og Komsa liker ikke det som skjer.

De ønsker at politikerne skal tørre å legge ned skoler, selv om det kan gå på bekostning av deres egen. Det sier leder av foreldreutvalget ved skolen i Bossekopp, Bente Wistveen.

– Om det i verste fall vil bli Bossekopp skole tenker vi at det bare får være. Det er viktigere at skolene har god kvalitet og at vi har stabile læringsmiljø for våre barn, sier Wistveen.