NRK Meny
Normal

Må fortsatt kjempe for alle flyplassene

Slaget om flyplassene er vunnet, men det kommer flere, mener fylkespolitikerne i Finnmark. De tror Vardø er særlig utsatt.

Vardø lufthavn

DYR I DRIFT: Vardø lufthavn er fredet i fire år, men ligger tynt an fordi den er dyr å drive.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Onsdag ble det klart at Avinor ikke kommer til å legge ned noen flyplasser i Finnmark i perioden fram til 2019. Fylkesordfører Runar Sjåstad er forsiktig optimistisk når det gjelder framtida for flyplassene i Finnmark. Men:

– Nå var de veldig tydelige på at ingen konkusjoner er gjort, så vi må nok fortsatt gjøre et stykke arbeid og argumentere for flyplasstrukturen vår.

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet foretatt en gjennomgang av de lokale lufthavnene. 17 lokale lufthavner er omfattet i analysen, som blir en del av grunnlaget i Nasjonal Transportplan.

Runar Sjåstad

KAMP OM FLYPLASSENE: Fylkesordfører Runar Sjåstad forventer at det kommer flere slag om lokalflyplassene i Finnmark.

Foto: Stian Strøm

– Selv om 11 flyplasser i Finnmark virker mye, så har vi et areal som er 15 prosent større enn Danmark. Det er viktig livsnerve både for å ta ned ambulansefly, utvikle privat næringsliv, og for folks trivsel. Selv om samfunnet, næringslivet og reisevanene ender seg, så er behovet der, sier Sjåstad til NRK.

Men selv om flyplassen i Finnmark er fredet, kommer Avinor til å sette i verk kraftige effektiviseringstiltak ved hver flyplass.

– Det er ganske klare og hard effektiviseringskrav. De opererer med 100 til 150 millioner, det vil si en innsparing på 15-20 prosent på hver flyplass. Klarer man ikke det, er riset bak speilet at man igjen ser på strukturen.

Vardø: Fredet, men utsatt

Vardø flyplass har lenge stått i fare for å bli lagt ned. Nå er den fredet de neste fire årene, men den er likevel i en utsatt kategori fordi kostnadene er høye ved å opprettholde den. Dette bekymrer fylkesråd for samferdsel Remi Strand:

– Alle flyplasseierne som var til stede her ga uttrykk for at nå må det jobbes for å effektivisere flyplassene og dermed styrke dem. Det gjelder også Vardø, sier Strand.

Skeptisk til fjernstyring

Avinor har også begynt å teste ut fjernstyrte tårn, noe som har skapt bekymring for sikkerheten. Finnmark fylkeskommune tok initiativ til et møte med Avinor og de berørte kommunene ei Finnmark.

– Vi utrykker en klar skepsis. Vi stoler på at de ivaretar sikkerheten, men er likevel bekymret for denne utviklingen, sier Runar Sjåstad.

– Føler dere at dere er blitt hørt?

– Ja, vi føler at Avinor har vært rimelig åpne og imøtekommende. Det som er viktig er man har sikkerheten i høysetet og tar en evaluering. Og hvis sikkerheten ikke blir ivaretatt, må man reversere det, sier Sjåstad.

Les også: Redd for å bli isolert når flyplassen skal fjernstyres
Les også: