NRK Meny
Normal

Må drive teater i mugginfisert bygg i enda et år

I det samiske teatermiljøet hadde man håp for å et nytt teaterbygg, men ble skuffet da det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem i går. – Det er den norske statens ansvar å sørge for at vi har arbeidslokaler som er mennesker verdige, sier teatersjefen.

Beaivváš, teaterstykket Hevn

MÅ FORTSETTE SLIK: – Forholdene her er uholdbare. Det er usedvanlig vanskelig å drive teater i en helseskadelig bygning, har teatersjefen tidligere uttalt. De teateransatte og skuespillerne har tidligere illustrert forholdene de jobber under slik.

Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš

Rolf Degerlund

FRUSTRERT: Teatersjef Rolv Degerlund ved det samiske nasjonalteateret «Beaivváš».

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhtera / Preassagovva

– Jeg vet ikke lenger min arme råd for hva slags argumenter vi skal komme med, for at vi skal få et nytt bygg.

Dette sier teatersjef Rolv Degerlund, til at det samiske nasjonalteateret «Beaivváš» ikke stod oppført i det reviderte nasjonalbudsjettet som mottaker av penger til nytt teaterbygg.

Nasjonalteateret har holdt til i det nåværende bygningskomplekset i Kautokeino siden begynnelsen av 1980-tallet.

Bygget er infisert av muggsopp, og hovedverneombudet har stengt av store deler av bygningen hvor teateret nå holder til.

Dette har ført til avlyste teaterforestillinger og har gitt store utfordringer for teaterets daglige drift.

Fra teaterstykket "Den Rimhårende og drømmeseeren 2013"

STÅR HAN AV: Beaivváš turnerer rundt omkring med sine stykker, til tross for at øvingsforholdene på hjemmebane er utålelige. Dette er fra deres teaterstykke «Den Rimhårende og drømmeseeren». Teateret har sitt hovedsete i Kautokeino.

Foto: Beaivváš

Teaterkunst tross forholdene

Beaivváš har jobbet for et nytt teaterbygg i masse år.

– Arbeidsforholdene her er forferdelige nå. Bunnen er nådd, sier Rolf Degerlund.

– Hvordan får dere til å jobbe under sånne forhold?

– Vi forsøker å fremvise god teaterkunst til tross for forholdene. Men på sikt lar det seg ikke gjøre. Vi er et nasjonalteater, og dermed er det den norske statens ansvar å sørge for at vi har arbeidslokaler som er mennesker verdige, sier teatersjefen.

– Skam for Norge

Vibeke Larsen

IKKE TILFREDS: Vibeke Larsen er sametingsrepresentant og parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Planene for nytt bygg hadde ligget klare. Det hadde vært naturlig at man hadde kommet med investeringsmidler også til samiske kulturbygg, og ikke bare de norske.

Dette sier sametingsrepresentant, Vibeke Larsen (Ap).

– Nå man jobbe opp mot statsbudsjettet for 2017, dersom man skal få et nytt teaterbygg på plass. Det er synd, for vi vet jo hvordan forfatning nåværende teaterbygg er i.

– Vi har altså et samisk nasjonalteater i Norge, men faktisk ikke en bygning de kan være i. Egentlig en skamplett for nasjonen Norge, sier Vibeke Larsen.

Nytt håp til neste år

Men – ei heller Vibeke Larsens egne partifeller klarte å få et nytt teaterbygg på plass i løpet av de rødgrønnes regjeringstid, til tross for lovnader fra tidligere kulturminister Trond Giske (Ap). Partikollega Willy Ørnebakk gikk så langt som å garantere nytt teaterbygg innen utgangen av 2013.

Teatersjef Rolf Degerlund sier at teateret nå vil jobbe for å komme under statsbudsjettets bevilgningsposter for 2017 hva gjelder nytt bygg.