Må avvise ungdom på biblioteket

For å få flere bein å stå på skal bibliotekene være en arena for mer enn bare bokutlån. Likevel opplever nå flere bibliotek at det det rammer ungdom spesielt når de har måttet redusere aktiviteten på biblioteket.

Hilde Melhus Lorentsen

- Vi har i høst sagt nei til alle lærere som har spurt om en bokprat og en innføring hva vi kan tilby, sier biblotekar Hilde Melhus Lorentsen.

Foto: Bård Wormdal

– Vi har i høst sagt nei til alle lærere som har spurt om en bokprat og en innføring i hva vi kan tilby. Det var vel en syv-åtte klasser som tok kontakt. Jeg hadde rett og slett ikke tid til det, og det er veldig trist, sier tillitsvalgt og bibliotekar på Vadsø bibliotek, Hilde Melhuus Lorentsen.

Vadsø bibliotek har bofellesskap med Finnmark Fylkesbibliotek, og er et av fylkets største bibliotek. Men det er Vadsø bibliotek som skal holde huset åpent for publikum, og da de mistet en hel stilling, førte det til reduserte åpningstider og mindre aktivitet.

Sentrale myndigheter ønsker at bibliotekene skal være mer enn et sted der du kan låne bøker. De skal være arenaer for kulturaktivitet og debatt, og bibliotekarene skal selv være aktive kulturformidlere.

Hilde Melhuus Lorentsen på Vadsø bibliotek mener at spesielt ungdom lider når de nå har måttet redusere aktiviteten på biblioteket.

Klar over problem

Ordføreren Hans-Jacob Bønå er klar over at folk spesielt etterlyser lengre åpningstider.

– Det er trist at vi ikke kan ha åpent om kveldene. Men det er en svært anstrengt økonomi i kommunen over de siste ti årene som er bakgrunnen.

Wenche Pedersen (Ap) og Hans-Jacob Bønå (H)

Ordfører Hans-Jacob Bønå (H) synes det er trist at biblioteket i hans by Vadsø ikke kan ha kveldsåpent. her under valgdebatt nettopp på biblioteket med Wenche Pedersen (Ap).

Foto: Knut-Sverre Horn

Økonomi gjorde også at rådmannen i Alta ville kutte i biblioteket, men de rød, grønne-partiene har ikke villet gå inn for det. De vil beholde det gode tilbudet biblioteket gir, sier Hilde Søraa, Arbeiderpartiet.

– Det jeg har opplevd med biblioteket i Alta er at det er blitt en arena for mye. De gir tilbud til unger, spill og lærer bort å se bøker. Jeg har også vært og presentert ei bok. Det syntes jeg var utrolig spennende. Du får samla folk, og åpna opp nye interesser, fantastisk kulturarena, sier Hilde Søraa.

Hilde Søraa

– Biblioteket her har blitt en arena for mye sier, politiker Hilde Søraa (Ap) i Alta.

Foto: Erik Lieungh

– Gjelder å samarbeide

Den nye bibliotekloven har ført til at bibliotekene i Finnmark har gått sammen for å hjelpe hverandre til å klare de nye oppgavene. Jørgen Betten i Nesseby er en av lederne her.

Valgmøte i biblioteket i Alta

Valgmøte og jevnlige debatter er noe av tilleggsaktiviteten som Alta bibliotek har tilbud om.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Nasjonalbiblioteket har også bevilget 900.000 kroner over tre år til Finnmarksbibliotekene.

– Vi sitter på veldig mye forskjellig kompetanse. Noen er allerede gode på formidling, noen er gode på katalogisering, noen er gode på nett. Det gjelder å samarbeide for å utnytte disse ressursene.

Til tross for at Vadsø og mange andre kommuner har lite penger har de gjennom dette prosjektet forpliktet seg til å satse på bibliotekene sine, sier Betten.