Lynnedslag traff bombe fra andre verdenskrig

Tre personer var på jobb i hangaren da lynnedslag fikk en nedgravd flybombe til å gå i lufta. Eksplosjonen ble filmet av en soldat.

Tak ødelagt på GSV etter lynnedslag

Lynnedslaget med påfølgende bombeeksplosjon førte til store skader på hangaren til Garnisonen i Sør-Varanger.

Foto: Politiet

Onsdag kveld var det kraftig regn og tordenvær i Øst-Finnmark. Nå går Forsvaret ut med årsaken til at lynnedslag førte til omfattende skader på en hangar ved Garnisonen i Sør-Varanger.

– Det har trolig ligget en tysk flybombe fra andre verdenskrig i bakken under hangaren. Kombinasjonen av mye regn og et direkte treff av et lynnedslag har fått bomben til å eksplodere, sier major Elisabeth Q. Eikeland, talskvinne ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Skader etter lynnedslag, GSV

Deler av hangartaket ligger strødd rundt bygget.

Foto: Forsvaret

De tre personene som jobbet i hangaren ble ikke skadet.

– Det har vært en stor og alvorlig eksplosjon, og til alt hell har det ikke vært noen personskader. Det stod også et Bell-helikopter inne i hangaren, dette har fått overfladiske skader, sier Eikeland.

Filmet eksplosjonen

En soldat som oppholdt seg utenfor hangaren skulle filme tordenværet for sine venner. Hun fikk tilfeldigvis dokumentert eksplosjonen. Både fragmenter som blir kastet i luftet og drønnet fra eksplosjonen, gir inntrykk av at store krefter har vært i sving.

Videoopptaket er gjort av en soldat som var utenfor hangaren da det smalt.

Det har ikke vært mulig for NRK å komme i kontakt med soldaten, men hun har gitt Forsvaret tillatelse til å dele videoen.

Forsvaret har evakuert og sperret av området, nå blir det gjennomgått av bombepersonell.

– Det foreligger ingen fare for ytterligere eksplosjoner så langt vi kan se. Mandag kommer ytterligere personell til stedet for å bistå med å trygge området, sier Eikeland.

Elisabeth Eikeland

Ifølge major Elisabeth Eikeland stammer flybomben som gikk av fra krigens dager.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Tungt befestet område

Under krigen var Sør-Varanger oppmarsjområde for den tyske invasjonen av Sovjetunionen, og onsdagens eksplosjon viser at ikke alle rester av krigshandlingene som fant sted her er borte.

– Denne bomben har nok vært gravd ned med den hensikt å ødelegge flyplassen ved en invasjon, for at tyskernes fiende ikke skulle få benytte seg av området. Men så gikk russernes frigjøring av Øst-Finnmark ganske kjapt, og tyskerne har nok ikke hatt tid til å sette i verk alle de forsvarsplanene de hadde, sier Eikeland.

Hangar skadet ved GSV

Forsvaret fortsetter oppryddingen av området neste uke.

Foto: Forsvaret