Lynch hyller samisk filminitiativ

På sin Twitter-konto omtaler den amerikanske filmregissøren David Lynch det samiske filmmiljøet i rosende ordelag. «Et framtidsvarsel om en av verdens store regioner for historiefortelling: Canada, Russland, Grønland og Nunavut forener krefter med International Sami Film Institute i arbeidet med å lansere Arctic Indigenous Film Fund på Indigenous Film Conference», skriver Lynch.

Laster Twitter-innhold