Lover dusør på 100.000 for opplysninger om ulovlig bjørnejakt

Norges Miljøvernforbund er rasende på fellingsvedtaket på bjørnen i Pasvik, og frykter nå at jegere vil gå på ulovlig bjørne- og ulvejakt.

Felling av bjørn i Pasvik

Disse plakatene ble hengt opp i Pasvikdalen onsdag, og lover belønning for opplysninger om ulovlig jakt på bjørn og ulv.

Foto: Privat

– Vi frykter at denne opphausingen i media vil føre til at andre bjørner enn den som det er gitt tillatelse til å felle, blir skutt. En og annen jeger kan bli litt ivrige og plutselig har vi en bjørn som er nedgravd, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund til NRK.

Kurt Willy Oddekalv i Norges Miljøvernforbund

Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Onsdag ble det hengt opp plakater i Pasvik med lovnader om dusør på 100.000 kroner for opplysninger som fører til fellende dom i krypdyrsaker.

Aksjoner i Hedmark

Miljøvernforbundet har tidligere hatt tilsvarende aksjoner i Hedmark, der fem menn ble dømt for organisert ulovlig ulvejakt i april i år.

Miljødirektoratet har vedtatt at den bjørnen som har vært nærgående i Pasvik, i området rundt Strand og Svanvik, kan felles. Miljødirektoratet har gitt fellingsoppdraget til SNO. De skal følge opp, og eventuelt avlive bjørnen, om den på nytt dukker opp og har samme adferd.

Bjørnen i Pasvik

Både Statens naturoppsyn (SNO) og politiet leter etter denne bjørnen i Pasvik, som viser uvanlig atferd overfor folk.

Foto: Statens naturoppsyn

Bjørnen opptrer ikke aggressivt eller truende, men springer heller ikke unna når det kommer folk, forteller Magne Aasheim i Statens naturoppsyn.

Vil påklage fellingstillatelsen

Oddekalv sier han kommer til å påklage fellingstillatelsen på bjørnen i Pasvik, og sier samtidig at han gjerne vil ha opplysninger om ulovlig jakt.

– Om noen ser slik ulovlig jakt, er det fint om de melder i fra til oss. Slik ulovlig jakt ødelegger for all seriøs viltforvaltning i Norge.

Felling av bjørn i Pasvik

Det er gitt fellingstillatelse av én bjørn i Pasvik.

Foto: Privat

– Det er jo gitt fellingstillatelse på denne bjørnen. Det er ikke drastisk å henge opp slike plakater?

– Ting har gått over stokk og stein her, og fylkesmannen springer beina av seg og slukker feriegrillen for å gi fellingstillatelse på en truet art – som ikke har gjort noe galt. Ja, bjørnen kan jo ta ulv. Mennesket kan også drepe andre mennesker, men vi gjør jo ikke noe med dem (menneskene) for det, sier Oddekalv.

– Dersom man skal gi en fellingstillatelse kun fordi man har sett en bjørn – ja da får folk pelle seg ut av fylket og bosette seg et annet sted der det ikke finnes bjørn. Dette er uforsvarlig, og det er skammelig.

Vil virke preventivt

Han mener dusøren på 100.000 kroner vil virke preventivt, og beskytte rovdyr i hele Norge.

– Dette er ment som en belønningssak dersom opplysninger om ulovlig jakt fører til domfellelse. Men nå vet folk også at det ikke bare er å gå rundt og skyte bjørn og ulv, men at man også har folket mot seg.

– Hva er din beskjed til folk i Pasvik som er bekymret for at denne bjørnen går veldig tett på folk?

– Da får de se seg rundt, og holde seg inne dersom det er så forbasket redde. Det er jo dette som er en del av sjarmen med å bo der oppe i Pasvikdalen, og folk flytter jo opp dit på grunn av bjørn. Folk er veldig forskjellige, og noen har tydeligvis forlest seg på Rødhette og ulven. Det sier mer om folk enn om bjørnen.

Felling av bjørn i Pasvik

Plaakatene er hengt opp i Pasvikdalen onsdag.

Foto: Privat