Loppa er kommunetaperen

I årets nærings-NM dominerer vestlandskommunene, med kommunen Sola på topp. Helt på bunnen ligger Loppa kommune i Finnmark.

Bergsfjord

Loppa kommune i Finnmark havnet helt på bunn i NHO sitt kommune-NM. Sola kommune i oljefylket Rogaland ble nok en gang vinner.

Foto: Loppa kommune

Siden 2006 har Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennomført en kåring av den beste kommunen i landet. I det såkalte nærings-NM konkurrerer kommunene om å bli den beste kommunen i landet.

Kommunene blir vurdert ut fra nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets relative størrelse.

Loppa på bunn

Med generatoren til Dagens Næringsliv kan man sjekke hvor i kåringen landets kommuner havnet.

Foto: Screengrab fra Dagens Næringsliv

Dårlige resultater i Finnmark

Sola kommune i Rogaland er den beste kommune de siste ti årene sett under ett, men er også vinneren av årets kåring. Berg kommune i Troms kom på en overraskende andreplass, mens fjorårets vinner Sandnes (Rogaland) er henvist til tredjeplass.

Helt på bunn ligger Loppa kommune i Finnmark.

Mens Stavangerregionen er en klar vinner blant de 83 regionene, ligger Finnmark dårlig an. Ifølge generatoren til Dagens Næringsliv ser man at kun Hammerfest, Alta, Vadsø, og Sør-Varanger får karakter «bra», mens resten av kommunene i fylket ligger på en rød «dårlig».

Små kommuner gjør det dårligst

Petter Haas Brubakk

Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk, mener Nord-Norge må ta del i den kraftige veksten i verdiskaping.

Foto: Henrik M. Nielsen/NRK

Olje, gass, og fisk kan være grunnen til de gode resultatene fra Rogaland til Nord-Trøndelag, men Nord-Norge må i større grad få ta del i den kraftige veksten i verdiskapingen som petroleumsindustrien har sørget for de siste 40 årene.

Det mener næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk.

– Eksporten av fisk vil trolig etter hvert merke gjennombruddet i The World Trade Organization-forhandlingene nylig der det ble bestemt at grensepasseringer av varer skal skje raskere og til lavere kostnader. Dette har NHO arbeidet hardt for i mange år, sier han.

På NHO sine nettsider kommer det frem at de små kommunene i landet generelt gjør det svakere i nærings-NM enn de store, og at de svakeste kommunene i nærings-NM 2012 er gjennomgående små kommuner.

NRK har ikke lykkes å få kommentar fra ordføreren i Loppa.