Leverte ikke regnskap – mister partistøtte

Flere politiske partier i Finnmark står i fare for å miste partistøtten, på grunn av manglende regnskap og et skjema.

Sp

De politiske partiene som ikke har fått levert inn regnskap og tilhørende skjema, mister partistøtte for 2016 på mellom 8000 og 10 000 kroner. Senterpartiets lokallag i Alta og Kautokeino er to av lokallagene dette gjelder.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

For det nystartede Miljøpartiet i Alta var det nære på at de mistet hele sitt finansielle grunnlag for å drive sin politikk.

– Vi fikk en beskjed om at vi risikerte avkorting av partistøtten, sier Frode Elias Lindal, talsperson for Miljøpartiet de grønne i Alta.

– Nå taper vi penger

Det hele skyldes at Miljøpartiet i Alta hadde et skjema som ikke hadde blitt registrert slik som det skulle på Altinn sine nettsider.

– På høsten fikk vi heldigvis beskjed at det ikke var gjort, så vi fikk muligheten til å rette det opp i god tid, forteller Lindal.

Geir Iversen

Senterpartiets lokallag i Alta og Kautokeino mister partistøtten for 2016. – Trasig, mener Geir Iversen, leder i Finnmark Senterparti.

Foto: Erik Lieungh

De slapp unna med en formell advarsel, men Senterpartiets lokallag i Alta og Kautokeino mister partistøtten for 2016, etter de har unnlatt å rapportere regnskapet til Statistisk sentralbyrå.

– Hovedgrunnen til at man får denne partistøtten, det er jo at man skal kunne drive på med lokalarbeid og fremme lokale saker for samfunnet. Og når man da ikke får den støtten, men får seg en på fingrene for at man ikke har klart å få det til, da er det et eller annet som er galt, sier Geir Iversen, leder i Finnmark Senterparti.

– Nå taper vi en penger både i Alta og i Kautokeino, og det er veldig trasig når det er lite midler ifra før på dette.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Det varierer en del det kan være mellom 8000 og 10.000 kroner man får i året.

Mener tungvint skjema er årsaken

Senterpartiet mener at innrapporteringen til SSB er altfor tungvint og tidkrevende, og mener det er årsaken til at det har gått galt.

Knut M. Olsen

Generalsekretær for Senterpartiet, Knut Magnus Olsen mener innrapporteringen til SSB er for tungvint, og mener det er årsaken til at flere parti nå mister partistøtten.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Vedtaket kan ikke påklages, den eneste muligheten de har for å få overprøvd vedtaket vil derfor være gjennom søksmål for domstolene.

– Det handler om at lokallag og uansett hvor de befinner seg og uansett størrelse, skal få en statlig støtte for å drive lokal virksomhet. Og det er jo en viktig del av hvordan vi har bygd opp demokratiet Norge, sier Knut Magnus Olsen er generalsekretær for Senterpartiet.

Ifølge generalsekretæren skal en rekke partier i hele landet ha opplevd det samme problemet når de skal rapportere sine inntekter og kostnader, og dermed gått glipp av støtten.