Leverandør til Tana bru konkurs

Det polske selskapet som produserer stål til nye Tana bru, Vistal Gdynia SA, er konkurs. Statens vegvesen sier at de foreløpig ikke har informasjon som tyder på at konkursen vil få konsekvenser for fullføring av brua. Vegvesenet har kontrakt med Vistdal Gdynia og Alta-firmaet HAK Entreprenør AS. Det er to år igjen av byggetida.