NRK Meny
Normal

Lettet over at Tromsø ikke stakk av med 110-sentralen

Den felles nødmeldesentralen blir lagt til Kirkenes. Politimester Ellen Katrine Hætta er glad for vedtaket og mener finnmarkingene får bedre beredskap på den måten.

Politihuset i Kirkenes

SAMLES HER: Politihuset i Kirkenes skal huse en samlet nødmeldesentral for Finnmark. Det er uklart når den vil stå ferdig.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Hætta delte det ferske vedtaket fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på Twitter onsdag.

– Vi i Finnmark skal ha en samlokalisert nødmeldetjeneste, slik det er besluttet at man skal ha andre steder i landet. Det betyr at vi får like gode forutsetninger til å skape et godt beredskapsmiljø og et godt miljø for samhandling i beredskap.

I praksis betyr det at politiet, helsevesenet og brann- og redningstjenesten nås på samme telefonnummer. Vedtaket innebærer også at Hammerfest mister 110-sentralen de har i dag.

Ett av kravene er at det kommer samisk-språklige operatører. Det holder ikke med en tolketjeneste, sier DSB.

Har vært bekymret

Hætta vedgår at hun har vært bekymret for å miste sentralen etter som beslutningen har drøyd. Det er nå litt over ett år siden DSB sendte ut to forslag på høring, der det ene innebar flytting til Tromsø.

– Det har gjort meg bekymret for at man flytter ut 110-sentralen fra Finnmark, og dermed frarøver fylket muligheten til å skape et godt beredskapsmiljø.

– Samlokalisering av nødmeldetjenesten er viktig for å opprettholde den totale beredskapen. Samlokalisering har vist seg nødvendig for at ressursene skal finne hverandre, og at vi på den måten også får bedre samhandling på tvers av etatene.

Ellen Katrine Hætta på Twitter

GLADNYHET: Vedtaket fra DSB ble delt av politimesteren onsdag.

Foto: SKJERMDUMP

Eks-ordfører raljerte

Tidligere Tromsø-ordfører Herman Kristoffersen har raljert med Finnmarks ønske om egen 110-sentral.

– Det er krevende å sitte i en sentral hvor det skal være åtte operatører med veldig få hendelser. Folk kommer til å skvette hver gang telefonen ringer, sa han tidligere denne måneden.

Politikerne i Alta gikk på et tidspunkt inn for å flytte sentralen til Tromsø.

Hætta tror imidlertid at DSB har lyttet til høringsuttalelsene fra fylket.

– Det har vært en entydig beskjed fra kommunene og beredskapsmiljet i Finnmark at fylket må ha de samme mulighetene som resten av landet, sier hun.

Følger politidistriktet

I vedtaket skriver DSB at det er en fordel at nødmeldesentralen dekker ett politidistrikt. Det vil den nå gjøre i Finnmark.

– De sikkerhetspolitiske forholdene i Finnmark og utfordringer knyttet til klima,
terror, flyktninger osv taler mot at Finnmark «tømmes» for sentrale beredskapsressurser, som 110-sentralen, skriver DSB.

De legger også vekt på at Tromsø-alternativet vil gi landets største 110-region i areal og 43 tilknyttede kommuner.

– Dette kan gi noen utfordringer, mener direktoratet.