Leter etter mer olje på Goliat-feltet

Utbyggingen av Goliat-feltet i Barentshavet endte med en milliardsmell. Men til sommeren starter ENI Norge letingen etter mer olje.

Goliat

Goliat-feltet ligger 85 kilometer nordvest for Hammerfest og produksjonen er beregna å pågå i 15 år. Men til sommeren starter boring etter mer olje som kan forlenge levetiden.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi vet at det finnes mer olje i området, og nå er tiden inne for å starte borekampanjen, forteller kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff.

I april i fjor startet oljeproduksjonen på det aller første oljefeltet i Barentshavet. Goliat-feltet som ligger 85 km nordvest for Hammerfest kom da i gang etter mange forsinkelser og store kostnadsoverskridelser.

I utgangspunktet skulle utbyggingen av oljefeltet koste 32,6 milliarder kroner. Men tall fra siste statsbudsjett viser at totalkostnadene oversteg 50 milliarder.

Med andre ord en prisøkning på over 50 prosent fra da utbyggingsplanene ble levert i 2009.

Gunstig å videreutvikle

– Nå har vi fått ett års erfaring fra driften med Goliat, og det er gunstig for oss å se hvordan vi kan videreutvikle feltet, forteller kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i ENI Norge.

Og det betyr konkret å lete etter mer olje i nærheten av produksjonsplattformen.

– Vi vet at det finnes en del olje i noen områder, og vi antar at det finnes olje i andre områder. Totalt skal vi bore tre brønner, forteller han.

Andreas Wulff

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i ENI Norge. Her fotografert på vei ut med helikopter til Goliatplattformen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Gunstig for regnskapet

Wulff forteller at de har hele tiden hatt en plan med å se etter mer olje som kan knyttes til dagens produksjonsplattform.

Etter det NRK forstår har det blant annet sammenheng med at det er tilgang på leterigg.

– Mer olje til Goliat vil selvfølgelig også bety at vi vil kunne holde produksjonen gående enda lenger enn opprinnelig planlagt, og det vil samtidig bidra til totaløkonomien i prosjektet, sier Wulff.

Et av områdene det skal bores i heter Snadd, og ifølge oljedirektoratet inneholder det omtrent 200 millioner fat.

– Dette er et område som kan settes raskt og billig i produksjon når vi finner ut hvor mye olje som er der, forteller Wulff.

Oljedirektoratet skriver på sin nettside at de er fornøyd med at ressursene i Snadd blir produsert.

– Samtidig forventer vi at rettighetshaverne på Goliat borer flere brønner som kan bidra til å øke utvinningen fra feltet ytterligere, sier Tomas Mørch, underdirektør i Oljedirektoratet med ansvar for utbygging og drift i Barentshavet.