Lekkasje fra atomubåt ødelegger ikke fisken

Havforskningsinstituttet skriver at lekkasjen fra den havarerte atomubåten K-159 ikke vil føre til farlig radioaktivitet i fisk.

Torskefiske

Havforskningsinstituttet deler ikke oppfatningen om at det kan bli nødvendig å stenge områder rundt K-159 for fiskerier i opptil to år.

Foto: Colourbox.com

I august 2003 sank den utrangerte atomrenseren K-159 under slep på vei til opphugging fra sin base på Kolahalvøya, nært grensen til Norge på et av de beste fiskeområdene i Barentshavet.

Ubåten var lastet med 800 kilo brukt uranatombrensel i sine to trykkvannsreaktorer. Ni mennesker omkom i ulykken. Det er ansett å være en av de mest radioaktive farlige gjenstandene på bunnen av de arktiske havområder, skriver nettstedet BarentsObserver.

Forsker Mikhail Korbinsky i Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Science, advarte på et Bellona-seminar i Murmansk nylig om at deler av Barentshavet kan bli stengt for fiske i opptil to år.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

K-159

Ubåten K-159 sank i 2003 like ved grensen til Norge.

Foto: REUTERS

Må ikke stenge deler av Barentshavet

I følge Havforskningsinstituttet vil ikke cesium-137-nivåene i torsk overstige myndighetenes grenser for trygg sjømat selv om alt det radioaktive stoffet cesium-137 som finnes om bord i den havarerte ubåten.

Havforskningsinstituttet har gjort en studie der forskerne har modellert et akutt utslipp av den totale mengden cesium-137 i K-159.

Fjernstyrt ubåt

Fjernstyrt ubåt Statens strålevern brukte til undersøke den sunkne russiske atomubåten K-159.

Foto: Statens strålevern

– I en studie som beregner utfallet av ulike utslippsscenarioer, har vi vist at selv ved det mest dramatiske utslippet, så vil cesium-137-nivåene i fisk være under grenseverdiene som er fastsatt av Mattilsynet, forteller forsker Hilde Elise Heldal til Havforskningsinstituttet sine nettsider.

Hun tilhører forskningsgruppe miljøkjemi på Havforskningsinstituttet, og er også med i den norsk-russiske ekspertgruppen.

Ikke farlig å spise fisk fra området

Hilde Elise Heldal presiserer at det er svært lite sannsynlig at det vil være farlig å spise fisk fra dette området. Men hun utelukker ikke andre negative effekter ved en så alvorlig lekkasje.

Fisk i disk

Lekkasjen fra den havarerte atomubåten K-159 ikke vil føre til farlig radioaktivet i fisk.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Studien Heldal referer til tar utgangspunkt i akutt utslipp av den totale mengden cesium-137 om bord på K-159, og ble publisert i 2013. Undersøkelsen viser at konsentrasjonene av cesium-137 i torsk kan øke med opptil 100 ganger dagens nivå, i omtrent to år etter utslippet. I dag ligger nivået av cesium-137 generelt under ca. 0,2 becquerel per kilo fisk i Barentshavet. Det er svært lavt.

– Selv om nivåene skulle øke 100 ganger vil de likevel ligge under grenseverdien på 600 becquerel per kilo. Denne grensen ble bestemt av Mattilsynet etter Tsjernobyl-ulykken, sier hun.