Legger ned kontoret i Tromsø

Lånekassen får fullmakt fra regjeringen til å redusere antall kontorer fra seks til fire, og vil legge ned kontorene i Bergen og Tromsø. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at det på grunn av den teknologiske utviklingen ikke lenger er behov for like mange medarbeidere. Kontoret i Tromsø med 20 årsverk skal avvikles innen 2020.