NRK Meny

Legger ned ambassaden i Guatemala

Norge legger ned ambassaden i Guatemala. Sametinget og urfolksfestivalen Riddu Riddu frykter at det kan få store konsekvenser for menneskerettighetene i landet. – Norges nærvær i Guatemala har vært med på å styrke urfolksrettighetene og trygge det sivile samfunnet, sier Christina Henriksen, styreleder i Riddu Riddu