Leger truer med kollektiv sykmelding

Forholdet mellom leger og sykehusledelse i Hammerfest er på frysepunktet etter at en omstridt enhetsleder fikk tilbake jobben like før jul.

Arnt Johannesen

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Finnmarkssykehuset Hammerfest, Arnt Johannessen. – Denne saken kunne vært avsluttet mye tidligere og på en verdig måte, sier han.

Foto: Allan Klo / NRK

– Denne saken kunne vært avsluttet mye tidligere og på en verdig måte. Dermed
kunne man unngått den situasjonen man nå er havnet i, med ansatte som truer med kollektive sykemeldinger, og truer med å si opp jobbene sine fordi de synes dette er veldig vanskelig, sier hovedtillitsvalgt for overlegene ved Finnmarkssykehuset Hammerfest.

Bakgrunnen for mistilliten mot egen ledelse har oppstått etter bråket rundt en tidligere enhetsleder ved sykehuset med ansvar for kirurgisk/ortopedisk avdeling. Like før jul kom meldingen om at sykehusledelsen hadde kommet til enighet med den sultestreikende legen.

Finnmarkssykehuset Hammerfest

Bråket ved Finnmarkssykehuset Hammerfest startet i fjor sommer, etter at leger og sykepleiere meldte om voldstrusler fra en avdelingsleder ved kirurgisk/ortopedisk avdeling.

Foto: Allan Klo / NRK

Reaksjoner

Dette har skapt sterke reaksjoner på sykehuset, hevder Johannessen.

– Vi har levd med denne situasjonen i hvert fall ett år, hvor vi synes ledelsen har vært veldig utydelig i behandlingen av saka. De har skiftet mening tre ganger i forhold til støtte til den aktuelle legen som saken dreier seg om.

– Når man opplever dette, mister man tiltro til en ledelse som overhodet ikke er i stand til å treffe endelige tiltak. Vi venter bare på at de skal endre mening en fjerde gang, og det vil ikke forundre meg om de gjør det, sier Johannessen.

Vivi Bech

Klinikksjef Vivi Bech kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra hovedtillitsvalgt Arnt Johannessen. – Ledelsen har i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten jobbet systematisk med en arbeidsmiljøundersøkelse og med oppfølgingen av denne.

Foto: Finnmarkssykehuset

Klinikksjef Vivi Bech ønsker ikke å svare direkte på om enhetslederen har fått jobben tilbake.

– Vi har godtatt at han har fått trekke sin oppsigelse. Mer enn dette kan ikke jeg kommentere, sier hun.

Når det gjelder trusselen om kollektive sykmeldinger, sier klinikksjefen:

– Vi kan ikke drive et sykehus uten ansatte på jobb. Skulle situasjonen oppstå, må vi iverksette tiltak i forhold til det. Vi må leie inn vikarer, og så kan det jo i siste instans hende at andre sykehus må overta pasienter som vi skulle behandlet, slår Bech fast.

Uenig

Klinikkesjefen mener det ikke eksisterer mistillit mellom leger og sykehusledelse.

– Ledelsen har i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten jobbet systematisk med en
arbeidsmiljøundersøkelse og med oppfølgingen av denne. Så har det vært forhold som har dukket opp underveis som ledelsen har måttet håndtere, sier Bech.

– Hvilke forhold?

– Det kan ikke jeg si noe om, svarer hun.

Bekymret fylkeslege

Eivind Merok

Fylkeslege i Finnmark, Eivind Merok, sier saken ved har vekket bekymring. – Foreløpig kan vi ikke si så mye annet enn at vi alltid er oppmerksomme på om arbeidsmiljøforhold også kan ha betydning for pasientsikkerhet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Finnmarkssykehusets ledelse sier de har fortløpende kontakt med Arbeidstilsynet, og skal innen 1. mars levere en rapport om hvilke tiltak de har satt i verk. Denne uka avgjør fylkesmannen i Finnmark om det skal opprettes tilsynssak mot sykehuset.

– Arbeidstilsynets arbeid har vekket en bekymring hos oss. Men foreløpig kan vi ikke si så mye annet enn at vi alltid er oppmerksomme på om arbeidsmiljøforhold også kan ha betydning for pasientsikkerhet. Dette er vårt fokus, sier fylkeslege Eivind Merok.

Den tidligere omtalte enhetslederen ønsker ikke å kommentere saken.