Laveste utslipp siden 2010

Luftfartens utslipp av klimagasser var i 2016 på det laveste nivået siden 2010, til tross for en jevn vekst i innenlands luftfart. - Detter er gledelig, som er administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.