Lav bemanning kan bety fedme

Mangel på helsepersonell i Finnmark kan være en av grunnen til at fylket ligge på fedmetoppen i landet. Det tror Linn-Anett Rirud, koordinat for oppfølging og behandling av barn og unge med overvekt og fedme ved Finnmarkssykehuset. Ifølge Folkehelseinstituttet øker antallet overvektige i Norge. Rirud tror helsebemanninga har noe av skylda.