LAR-behandling blir gjennomgått

Helsetilsynet er klar over at det er svært ulik medikamentpraksis på «legemiddelassistert rehabilitering» (LAR) ved ulike sykehus i Norge. Helsedirektoratet er i gang med arbeidet med nye nasjonale retningslinjer.