Lar barnehageprisen ligge

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme reelle nivå som i 2015. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 655 kroner per måned og 29 205 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2016. De viderefører også redusert foreldrebetaling for husholdninger med inntekt under 486 750 kroner.