Langet ut mot Sametinget

FrPs sametingsrepresentant Arthur Tørfoss langet ut mot Sametinget fra talerstolen på FrPs landsmøte. Det var spesielt sametingets innsigelsespraksis som fikk gjennomgå i innlegget til Tørfoss. – Sametinget har innsigelsesrett etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven, men ønsker seg også innsigelsesrett når det gjelder olje og gass, fisk og bergverk i nord, sa Tørfoss, ifølge en pressemelding fra Fremskrittspartiet.