Normal

Følg kvenbarna på vandring i nytt dataspill

Verdens første kvenske dataspill «Ruija» ser snart dagens lys, der du kan være med på kvenbarnas vandring fra Finland til Norge.

Nytt kvensk dataspill

Slik ser nettspillet Ruija ut, der målet er å få barn og ungdom interessert i kvensk kultur og språk.

Foto: privat

– Vi håper å gi barn en opplevelse av kvensk språk og kultur gjennom et moderne medium, og på sine egne mobiltelefoner, sier Eskild Johansen, som står bak konsulentselskapet Modhi Rohkee.

Konsulentselskapet Modhi Rohkee og The Arctic AS fra Tromsø har fått tilskudd fra kommunal – og moderniseringsdepartementet, for å utvikle det kvenske dataspillet. Med på laget er også musiker Trygve Beddari fra Pasvik. Nå er første del av produksjonen av dataspillet Ruija ferdig.

Vil lære unge om kvensk språk og kultur

Eskil Johansen

Eskild Johansen er drivkraften bak nytt kvensk dataspill.

Foto: Laila Lanes / NRK

Dataspillet Ruija tar utgangspunkt kvensk språk og historie gjennom barna Juhani og Hilja.

– På 1800-tallet var det mange barn som vandret fra Nord-Finland, Karelia og Tornedalen til Troms og Finnmark. Hovedfigurene Hilja og Johany er hentet fra en romanen av Hans Kristian Eriksen, forteller Johansen.

Spillerne følger de to barna på sin vandring fra Pajala til Skibotn. På veien møter de både samiske reindriftsraider og historiske skikkelser.

– Om det går bra med Hilja og Johany avhenger av spillerne. Men det skal være så spillbart at historien om hvordan disse barna hadde det på sin vandring, ofte alene, kommer fram. Det er en historie hvor du skal starte et sted, du skal få oppleve ting, så skal du til slutt ende i Ruija, forteller Eskild Johansen.

Ønsker tilbakemeldinger fra spillere

Jorg Hauan

Ruija er utviklet i samarbeid med Jorg Hauan i spillselskapet The Arctic AS

Foto: Rune Nordgård Andreassen

I førsteutkast inviteres nå barn og unge til å teste spillet. De håper mange har lyst til å bidra til spillutviklingen, for så å gå videre med neste del av spillet basert på tilbakemeldingene.

Målet er å gi barn og unge en forståelse av Nordkalottens historie fra 1800-tallet, gjennom om de kvenske barnevandrerne Juhani og Hilja. Han ønsker også å vise hvordan de forskjellige kulturene ble vevd inn i hverandre på denne tiden.

Det kommer samtidig som man ser en oppvåkning hos folk som er mer åpen om sin bakgrunn som både kvensk og samisk.

Blant annet ved at leder i Kvensk forbund Hilja Huru holdt en nyttårstale på Facebook - på kvensk:

Oversette til samisk og norsk

Johansen satser på å få oversatt spillet til både kvensk og samisk, om finansieringen kommer i mål, for på den måten å skape ett felles produkt for både kvensk, samisk og norsk språklige barn.

– Jeg tror vi trenger å skape opplevelser rundt våre kulturer. Da er det naturlig at vi også gjør spillet tilgjengelig på språkene på Nordkalotten. På den måte gir spillet språklige verdier videre, i tillegg til forståelse for historien, sier Eskild Johansen.