Kystverket: Avviser et eget arktisk beredskapssenter i Horten

Miljøvernforbundet mener mest mulig av beredskapen til Kystverket burde flyttes enten vestover eller nordover. – Man kommer nærmere problemet og rekruttert mer relevant kompetanse nordpå, sier Jan Hugo Holten i Miljøvernforbundet.

skipsfartøy i arktis is

Årsaken til at de ønsker et slikt anlegg er den økende aktiviteten i nord, og da trengs det ny metoder, nytt utstyr og trent personell for arktiske forhold.

Foto: Kystverket

Johan Marius Ly, Beredskapsdirektør Kystverket

Johan Marius Ly er beredskapsdirektør i Kystverket.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

Torsdag kunne NRK melde om planene for å utvide beredskapssenteret i Horten til også gjelde arktiske forhold. Det har skapt flere reaksjoner.

Kystverket avviser at det er snakk om et nytt beredskapssenter eller en nyetablering.

– På kystverket anlegg i Horten, har vi et testanlegg for oljevernutstyr, som består av et innendørs bølgebasseng og en hall. På utredning fra samferdselsdepartementet, så anbefaler vi å utvide dette eksisterende anlegget med kapasitet som gjør at vi kan teste utstyr for å håndtere utslipp i kaldt klima og isfylte farvann, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Kystverket i Horten har Europas beste fasiliteter - for å øve på oljevern. Anlegget kan simulere flere ulike typer olje-utslipp - og i dag var representanter fra alle de nordiske landene på befaring.

I dag finnes det allerede et beredskapssenter for oljevern i Horten. I denne videoen får du et innblikk i hvordan de arbeider og tester utstyr.

Økt aktivitet

Årsaken til at de ønsker et slikt anlegg er den økende aktiviteten i nord, og da trengs det ny metoder, nytt utstyr og trent personell for arktiske forhold.

– Dette blir et tillegg til det eksisterende testanlegget hvor vi utnytter de samme fasilitetene, og de samme personene til å drive anlegget – et anlegg som er åpent for nasjonale og internasjonale aktører, bedrifter, leverandørindustri. Så det er ikke snakk om en nyetablering, men et tillegg til det eksisterende.

– Men hvorfor ikke ha selv et slikt anlegg i Nord-Norge?

– Fordi synergien av et utvidet anlegg betyr at flere av ressursene er gjenbrukbare. Så for å legge til rett for et testanlegg der vi kan simulere det arktisk klima, så anbefaler vi departementet en utvidelse, sier han og tilføyer:

– Når vi gjennomfører test og utvikling av oljeutstyr, er det å ha de samme, repeterbare forholdene under testing sentralt. Derfor må det gjøres innendørs. I tillegg gjøres det også feltforsøk utendørs. Og her kan vi like gjerne gjøre det i Nord-Norge eller på Svalbard, eller på senteret som er under etablering i Lofoten/Vesterålen.

Øvelse på Svalbard

Bildet er tatt under en øvelse med en tenkt oljelekkasje fra OV «Bøkfjord» på Svalbard i regi av Kystverket i fjor.

Foto: Marcus Krogtoft / NRK

– Bør rekruttere fra nord

Jan-Hugo Holten, saksbehandler for maritime og marine saker hos Miljøvernforbundet, understreker viktigheten av å være i nærhet til det man arbeider opp mot.

– Vi har i årevis krevd at beredskapsarbeidet ti Kystverket burde vært flyttet fra Horten og vestover i Norge. Det gjorde vi etter en rekke havarier for 10–12 år siden. Selve avdelingen må ligge der problemet finnes. De største risikoene befinner seg ikke i Oslofjorden, men på vestlandet og nordover.

Han mener det er flere grunner til å desentralisere dette arbeidet, og mener det er logisk at et slik testsenter plasseres i Troms eller Finnmark.

– Man kommer nærmere problemet og rekruttert mer relevant kompetanse nordpå enn folk i Horten – folk som lever med problemstillingene til daglig.

Jan-Hugo Holten

Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet, mener det er viktig å ha nærhet til områdene man skal utstyre seg for.

Foto: Rune Fredriksen / NRK