Kystjegerne vil ikke flytte til Bergen – får politisk støtte

Kystjegerkommandoen vil slå seg sammen med marinejegerne for å sikre militærberedskapen i Nord-Norge. Forslaget møtes med politisk applaus.

Kystjegerkommandoen under Cold Response
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

– Kystjegerkommandoen er den siste fleksible avdelingen i Nord-Norge. Når den forsvinner, slik regjeringen foreslår i langtidsplan for forsvaret, så vil landsdelen stå helt uten den typen ressurser.

Det sier Harald Hole Sagbakken, avdelingstillitsvalgt for Befalets Fellesorganisasjon ved Kystjegerkommandoen.

Men ifølge Aftenposten foreslår Kystjegerkommandoen en egen løsning, som de mener både kan hindre flytting og – ifølge dem selv – sikre beredskapen i Nord-Norge.

Les også: Skuffet over regjeringens prioriteringer i nord

Les også: Reagerer på stans av rapport om manglende forsvarsevne i Finnmark

Kystjegerkommandoen under Cold Response 2014

Kystjegerkommandoen under øvelsen Cold Response i 2014.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

– Nord-Norge er fremtidens kjerneområde

Forslaget går ut på at Kystjegerkommandoen skal slås sammen med marinejegerne i Ramsund ved Tjeldsund i Nordland.

– Vi mener at den beste måten å ta vare på den kompetansen og den erfaringen som personellet besitter er å utnytte et system de allerede kjenner, sier Sagbakken.

En operatør fra Kystjegerkommandoens bordingslag.

En av årsakene til at regjeringen vil flytte soldater og befal fra Kystjegerkommandoen til Bergen er mulighetene for å kunne trene på bording sammen med marinen.

Foto: Jon Vaag Eikeland / Forsvarets mediesenter

Forslaget vil ifølge ham gjøre det mulig å både få til de planlagte innsparingene ved å legge ned leiren der Kystkommandoen holder til i dag, samtidig som man kan beholde personellet og kompetansen i landsdelen.

– Sånn som vi ser det så er Nord-Norge framtidens kjerneområde. Så det å ikke ha fleksible ressurser i Nord-Norge, men i stedet plassere dem på Vestlandet og Østlandet, gir en for svak beredskap.

Høyre: – Interessant forslag

Forslaget fra kystjegerne får støtte fra flere stortingspolitikere, deriblant Kåre Simensen fra Arbeiderpartiet i Finnmark.

– Jeg synes dette er et meget fornuftig forslag, og jeg mener det er overraskende at man i det hele tatt har foreslått å ta Kystjegerkommandoen bort, sier han.

Kåre Simensen (Ap)

Kåre Simensen (Ap).

Foto: Finnmark fylkeskommune/Åserud

– Det at man har soldater som er spesialtrent til å kunne forsvare vår kystlinje er noe jeg tror vi alle ønsker skal være til stede.

Også Finnmark Høyres Frank Bakke-Jensen er positiv til Kystjegerkommandoens forslag.

– Den delen av deres oppdrag der de er feltoperativ kystpatrulje vil passe godt sammen med marinejegerne, sier han.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen (H)

Foto: Marte Lindi, NRK

– Sett i det bildet der vi bør ha flere styrker i nord, så synes jeg faktisk det er et interessant forslag.

Han understreker dog at beredskapen i Finnmark og Nord-Norge vil sikres på andre måter.

– Med nye jagerfly, et nytt ubåtvåpen, flere seilingsdøgn med fregattene, så styrker vi vår tilstedeværelse i nord. Langtidsplanen legger ikke Finnmark øde.

Seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet sier nedleggelsen av Kystjegerkommandoen vil frigjøre viktige årsverk til andre oppgaver og gjøre det mulig for fartøy å seile mer. I en epost til NRK skriver han:

Utviklingen i våre nærområder gjør det nødvendig å prioritere strategiske kapasiteter og øke aktiviteten på annen struktur.

Han forklarer at regjeringen vil at deler av personellet i stedet skal overføres til Haakonsvern og være tilgjengelig på Sjøforsvarets fartøyer slik at disse kan utføre flere typer oppdrag.