Kystfiskerne frykter for rekrutteringa med ny kvoteordning

Kystfiskerne mener evigvarende kvoter vil stoppe rekrutteringen til yrket. Forslaget til ny kvoteordning som fiskeriministeren fikk overlevert i dag møtes dermed med avmålt begeistring.

Arne Pedersen

Arne Pedersen er leder i Norges Kystfiskarlag.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Det er to ting som er prinsipielt umulig å akseptere i det som i dag har kommet fram. Det ene er at det skal gå an å ha evigvarende kvoterettigheter. Det andre er at man foreslår å la de som har mange kvoter leie ut kvotene sine og tjene penger på det. Vi syns det er noe som forvaltningen må styre i stedet for rederne, sier Pedersen.

Han mener evigvarende kvoter vil bringe fangstrettigheter over fra fellesskapet og til de som allerede har rettighetene.

– Disse to tingene er slik vi ser det et skritt mot det å etablere privat eiendomsrett. For kommende generasjoner blir det helt feil, og evigvarende kvoter er ingen god måte å rekruttere unge til næringen, sier Pedersen.

Han mener dog at det er positivt at problemstillingene i fiskerinæringa er tatt opp slik at alle nå får komme med sine uttalelser innen fristen til våren.

Utvalget som har jobbet med framtidig ordning for kvotesystem overleverte sin innstilling til fiskeriminister Per Sandberg i dag. Det såkalte Eidesen-utvalget, ledet av førstelagmann Arild Eidesen nå har hatt som mandat å finne tiltak for å bedre lønnsomheten i norsk fiskerinæring.

Splid i utvalget

Roger Hansen fra Nordkapp har vært med i utvalget, men stiller seg ikke bak flertallets konklusjon om evigvarende kvoter.

Roger Hansen

Roger Hansen ble nedstemt i utvalget som har vurdert framtidige tiltak i fiskerinæringa. – Jeg syns ikke en ordning med evigvarende kvoter er bra, sier han.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Årsaken er at jeg ikke ser det som formålstjenlig at retten til å høste skal privatiseres evigvarende, sier han.

Hansen sier det mest krevende i utvalgets arbeid er nettopp dette med evigvarende kvoter, og ordninger for å sikre en differensiert flåte.

Fra subsidier til overskudd

Arild Eidesen, som har ledet utvalget sier det viktigste trekket ved norsk fiskerinæring er at næringen har gått fra subsidier til betydelig overskudd og med betydning for norsk økonomi.

– Derfor er en trygg og god regulering som også gir noe tilbake til fellesskapet viktig. Vi mener derfor at en skatt på kvoterettighetene er riktig. Fisken er gratis, og samfunnet må få noe tilbake, forklarer han.

Og som svar på Arne Pedersens kritikk mot at utvalget er lite rekrutteringsvennlig i sin innstilling mener Eidesen at det å ha åpne grupper, samt opplæringsordninger er gode tiltak.

– Rekrutteringskvotene som har eksistert fram til nå har bare vært delvis vellykka, mener Eidissen.

– Forutsigbarhet viktigst

Fiskeriminister Per Sandberg understreker at dagens rapport er svært viktig fordi den er den største gjennomgangen av kvotesystemet nærmest i all tid.

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg

Foto: Rune Berg / NRK

– Derfor legger jeg opp til en høring helt fram til 18. april, slik at alle får lest skikkelig og gjort seg opp en mening, sier han.

Fiskeriministeren sier det aller viktigste nå er å skape forutsigbarhet og trygghet for næringa som står seg i lang tid.